•  
  •  
   
  •  
  • Terapija

   • Intravenska i intramuskularna terapija
   • Inhalaciona terapija
   • Ispiranje ušiju
   • Medikamentozna konverzija srčanog ritma
   • Pleuralna punkcija
   • Punkcija ascita
   • Klizma
   • Infuziona terapija
   • Infuzija bisfosfonatima (Aredia, Bonviva)
   • Punkcija zgloba
   • Intraartikularne injekcije
   • Lokalna infiltracija leka
   • Imobilizacije običnim i plastičnim gipsom (u različitim bojama)
   • Fizikalna i kineziterapija, korektivne vežbe, rehabilitacija nakon povreda, rehabilitacija reumatskih i neuroloških pacijenata...
   • (Razvojne) korekcije vilica i zuba ortodontskim aparatima (fiksne i mobilne proteze)
   • Transfuzija krvi i krvnih derivata
   • Terapija bola
  •  
  •  
  • Terapija

  • Pleuralna punkcija

   Pleuralna punkcija je dijagnostička i terapijska metoda kojom se evakuiše strani sadržaj u pleuralnom prostoru (vazduh, tečnost- transudat, eksudat, krv, gnoj, limfa). Izvodi se u cilju dijagnostikovanja porekla nakupljenog stranog sadržaja u pleuralnom prostoru, a ako je količina sadržaja ...

  • Punkcija ascita (paracenteza)

   Abdominalna punkcija ili paracenteza je dijagnostička i terapijska metoda kojom se evakuiše sadržaj (ascit) iz trbušne (peritonealne šupljine). Tokom intervencije,  pacijent se nalazi u ležećem položaju. Granice sadržaja koji se evakuiše određuju se fizikalnim pregledom ili ...

  • Klizma

   Klizma se često primenjuje kao terapijska mera u lečenju opstipacije (zatvora). Indikuje je lekar, i potom se prati njen efekat. Klizma se može davati i kao deo pripreme za endoskopski pregled debelog creva.

  • Punkcija zgloba

   Punkcija zgloba se radi u dijagnostičke i terapijske svrhe. Može se raditi i pod kontrolom ultrazvuka, kad se na ekranu prati put igle za punkciju i ceo proces evakuacije izlivene tečnosti iz zglobne šupljine. Evakuisna tečnost se može poslati na citološku, mikrobiološku ili biohemijsku ...

  • Intraartikularna injekcija

   Intraartikularna injekcija je terapijska mera kojom se u šupljinu zgloba ubrizgava lek: najčešće kortikosteroid u cilju lečenja zapaljenja ili neki od derivara hijaluronske kiseline u cilju obnavljanja zglobne hrskavice.

  • Lokalna infiltracija

   Lokalna infiltracija leka je davanje leka  na mesto zapaljenja, a samim tim i na mesto najvećeg bola. Lokalno se mogu aplicirati lekovi kao što su lokalni anestetici i kortikosteroidi.

  • Gipsana imobilizacija

   Gipsana imobilizacija se sprovodi kod preloma i naprsnuća kosti, kao i kod uganuća i iščašenja zgloba. Cilj je se delovi polomljene kost ili susedne zglobne površine zadrže u idealnom položaju kako bi zarastanje bilo pravilno odnosno kako bi zglob sačuvao svoju stabilnost. Za gipsanu ...

  •