•  
  •  
   
  •  
  • Prethodni i periodični pregledi zaposlenih

  • 1. Prethodni i periodični pregledi za zaposlene na radnim mestima bez povećanog rizika       
    
   Program sistematskog pregleda zavisi od uzrasne strukture zaposlenih, pola i vrste posla koju obavljaju.  Pre sistematskog pregleda zaposleni će dobiti pisano uputstvo za pripremu. Medicinska ekipa Bel Medic-а može doći u kompaniju nekoliko dana pre početka sistematskih pregleda i uzeti zaposlenima uzorke krvi i urina. Zaposlenom će na samom pregledu biti rastumačeni rezultati i data detaljna uputstva.
    
   Sistematski pregled se obavlja najčešće jednom godišnje, osim ukoliko lekar ne savetuje drugačije. U zavisnosti od obima programa, traje izmedju 1,5 i 4 sata i može se realizovati bilo kog dana uključujući i subotu i nedelju.
    
   Osnovni program sistematskog pregleda oba pola sadrži:
   • Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom
   • EKG
   • Spirometriju (test plućne funkcije)
   • Pregled lekara sa završnim mišljenjem
    
   Dodatni program za žene sadrži:
   • Pregled ginekologa
   • Ginekološki ultrazvuk
   • Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta
   • Ultrazvuk  dojki ili mamografiju
    
   Prošireni program sistematskog pregleda oba pola sadrži:
   • Laboratorijske analize krvi i urina: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, bubrežne analize: urea i kretarinin, jetrine analize: AST i ALT, masnoće u krvi: ukupni holesterol i trigliceridi, pregled urina sa sedimentom
   • EKG
   • Spirometriju (test plućne funkcije)
   • Ultrazvučni pregled abdomena
   • Pregled oftalmologa
   • Pregled lekara sa završnim mišljenjem
   • Prošireni dodatni program za žene sadrži:
   • Pregled ginekologa
   • Ginekološki ultrazvuk
   • Kolposkopiju
   • Papanicolaou test i određivanje grupe vaginalnog sekreta
   • Ultrazvuk dojki ili mamografiju
    
   2. Prethodni i periodični pregledi za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom       
    
   Služba medicine rada Doma zdravlja Bel Medic obavlja predhodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na mestima sa povećanim rizikom ( rad na visini, u buci, na unutrašnjem transportu...).
    
   Program predhodnog i periodičnog pregleda zaposlenih je definisan Pravilnikom o predhodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom koji je stupio na snagu 19. novembra 2007.
    
   Pre sistematskog pregleda zaposleni će dobiti pisano uputstvo za pripremu. Medicinska ekipa Bel Medic-а može doći u kompaniju nekoliko dana pre početka sistematskih pregleda i uzeti zaposlenima uzorke krvi i urina. Zaposlenom će na samom pregledu biti rastumačeni rezultati i data detaljna uputstva.  
    
   U zavisnosti od obima programa, pregled traje izmedju 1,5 i 4 sata i može se realizovati bilo kog dana uključujući subotu i nedelju.
    
    
   Prethodni lekarski pregledi zaposlenih se sastoje iz:
    
   A - opšteg pregleda koji uključuje:
   • Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom
   • (telesna visina, težina, Index telesne mase)
   • Osnovne laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom
   • Pregled oftalmologa
   • Audiometriju (ispitivanje sluha)
   • Spirometriju (test plućne funkcije)
   • EKG
   • Rendgenski snimak pluća - po odluci lekara  
   B - specifičnog pregleda koji zavisi od rizika radnog mesta i uslova koje zaposleni mora da ispuni da bi radio na tom radnom mestu
    
    
   Periodični lekarski pregledi zaposlenihse sastoje iz:
    
   A - opšteg pregleda koji uključuje:
   • Lekarski pregled sa osnovnom antropometrijom (telesna visina, težina, Index telesne mase)
   • Osnovne laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, šećer u krvi, pregled urina sa sedimentom
   • Spirometriju (test plućne funkcije)
   • EKG
   • Rendgenski snimak pluća - po odluci lekara  
   • B - specifičnog pregleda koji zavisi od rizika radnog mesta i uslova koje zaposleni mora da ispuni da bi radio na tom radnom mestu
    
   Posle obavljenog predhodnog ili periodičnog lekarskog pregleda, specijalista medicine rada popunjava Izveštaj o predhodnom ili periodičnom pregledu sa ocenom radne sposobnosti zaposlenog za konkretno radno mesto koji Dom zdravlja Bel Medic dostavlja poslodavcu i zaposlenom.
  •  
  Povezane teme:Holter EKG, Mamografija