•  
  •  
   
  •  
  • Oprema

   • magnetna rezonanca, marke Toshiba, Vantage Elan 1.5T
   • 64-slajsni CT - skener marke Toshiba-Aquilion
   • dva rendgen aparata od kojih je jedan stacionarni, a drugi je mobilan
   • zubni rendgen
   • mamograf
   • 7 stacionarnih ultrazvučnih aparata sa doplerima i svim sondama i jedan mobilni ultrazvučni aparat
   • dva ergometra (jedan sa treademill-om, drugi sa biciklom)
   • nekoliko EKG aparata
   • 6 defibrilatora
   • dva kolposkopa sa kamerom i digitalnim čuvanjem zapisa
   • melanoskop
   • tri spirometra
   • gastroskop
   • kolonoskop
   • dva aparata za anesteziju
   • dva respiratora
   • aspiratore
   • infuzione pumpe
   • kompletnu opremu za laparoskopsku i artroskopsku hirurgiju
   • osteodenzitometar (DEXA)
   • CO2 laser
   • dva elektrokautera
   • radiotalasni nož
   • očni kabinet
   • EEG kabinet
   • aparatura za fizikalnu terapiju: elektroterapiju, lasero i ultrazvučnu terapiju
   • tri ambulantna vozila sa opremom
   • dva patronažna vozila
  •