•  
  •  
   
  •  
  • Neurohirurgija

  • ENDOSKOPSKA OPERACIJA DISCUS HERNIA-e

   Diskus hernija je bolest međupršljenskog diskusa kičmenog stuba. Nastaje kao posledica prolapsa (hernijacije) želatinoznog jezgra diska u međupršljenske otvore  gde  pritiska koren kičmenog živca, a ponekad i centralno - u spinalni kanal, prostor u kome se nalazi  kičmena moždina.

   Može se javiti u bilo kom diskusu, ali najčešće u lumbalnom (slabinskom) i cervikalnom (vratnom) nivou kičmenog stuba.

   Lumbalna diskus hernija je najčešća bolest međupršljenskog diska koja uzrokuje ograničenu pokretljivost i nepodnošljiv nivo bola u leđima koji zrači niz nogu. Može biti praćena slabošću mišića noge i osećajem trnjenja.

   Ko najčešće ima discus herniju?

   1.  Ljudi srednjih godina između 35 i 45 godine života

   2.  Ljudi sa prekomernom telesnom težinom

   3.  Ljudi određenih profesija 

   - oni koji rade fizički zahtevne poslove: stalno podizanje, uvijanje i tegljenje

   - oni koji mnogo sede, a pri tome ne vežbaju redovno i imaju slabu muskulaturu uz kičmeni stub

   Kako se postavlja dijagnoza?

   1.      Kliničkim pregledom

   2.      Rentgenskim snimkom segmenta kičmenog stuba

   3.      Skenerskim snimanjem ( MSCT)  ili snimanjem magnetnom rezonancijom ( NMR )

   Kada postoji razlog za operaciju?

   ·         Kod postojanja slabosti mišića noge i neizdrživog bola

   ·         Kod bola sa iradijacijom duž noge traje duže od 6 nedelja uz lekove protiv bola i zapaljenja

   Rezultati su najbolji ako se intervencija obavi u prva tri meseca od pojave simptoma.

   Kompletno endoskopska discektomijaje minimalno invazivna  operativna tehnika kojom je devedesetih godina 20. veka započelo razdoblje minimalno invazivne hirurgije kičme.

   Endoskop omogućava hirurgu  «key hole» pristup  diskusu. Umesto reza, mišići i tkivo se razmiču i šire.  Takva operativna tehnika dovodi do manje destrukcije tkiva, manjeg postoperativnog bola i  skraćuje vreme oporavka. Odlična vizualizacija koju pruža savremeni endoskop omogućava neurohirurgu selektivno odstranjivanje hernije diska koja je uzrok  bola u leđima i nozi.

   Tokom operacije neurohirurg može da  napravi i termalnu radiofrekventnu anuloplastiku i time minimalizuje šanse za ponovnom hernijom diska na operisanom nivou. 

   Nakon što se pacijent pripremi, pod kontrolom rentgenske skopije se odredi mesto ulaska endoskopa, pacijentu se  kroz rez od nekoliko milimetara uvede se endoskop. Sama operacija traje između 30 i 60 minuta.

   Pacijent istog dana ustaje i samostalno se kreće.

   Endoskopski pristup lečenju bolesti kičme uklanja uzrok bola, odnosno pritisak na neuralne strukture, dok se preostali zdravi deo discusa sačuva.

   Prednosti minimalno invazivne u odnosu na klasičnu operativnu tehniku:

   - minimalno oštećenje anatomskih struktura i smanjeno stvaranje ožiljnog tkiva

   - operacije svih oblika hernije diska

   - operacije po principima jednodnevne hirurgije

   - minimalan gubitak krvi

   - minimalan postoperativni bol

   - brzi oporavak i rani početak fizikalne terapije

   - brzi povratak profesionalnim i uobičajenim životnim aktivnostima

   Ko radi endoskopsku operaciju discus hernija-e?

   Dr sci. med. Marko Marković - neurohirurg

   Tokom 2010. godine bio je na edukaciji u Nemačkoj, u referentnom centru za kompletno-endoskopske operacije bolesti kičmenog kanala, na ''St. Anna Hospital'',  u gradu Herne (u blizini Dizeldorfa)

   U martu 2011. u Srbiju je uveo u kliničku praksu kompletno endoskopski pristup u hirurškom lečenju lumbalne diskus hernije.

   Pročitajte više...

  •