•  
  •  
   
  •  
  • Kapaciteti

  • Bel Medic se nalazi na tri lokacije, povezane integralnim kompjutersko-telefonskim sistemom. Prostire se na više od 3000 kvadratnih metara poslovnog prostora i raspolaže sa:
   • Digitalizovanim rentgen aparatom i mamografom
   • 64-slice skenerom - Toshiba Aquilon (snimanje svih segmenta tela i krvnih sudova)
   • Kabinetom za funkcionalnu dijagnostiku srca i pluća (ultrazvučna i dopler dijagnostika, kompjuterizovana ergometrija sa treadmill-om, stress ehokardiografijom, Holter aparatima za 24-satni monitoring EKG-a i pritiska, kompjuterizovanom spirometrijom sa programima za bronhoprovokativne testove)
   • Kompletno opremljenom ginekološkom ordinacijom sa 4D ultrazvukom, video kolposkopom, CTG aparatom….
   • Očnim i ORL kabinetom
   • Kabinetom za proktologiju
   • Endovideo opremom (gastroskop, kolonoskop), bronhoskop
   • Opremom za litototripsiju (tretman kamena u bubregu) - ureterorenoskopiju
   • Dve stomatološke ordinacije sa najsavremenijom opremom i zubnim rentgen aparatima
   • Salom za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju sa svom potrebnom aparaturom
   • Aparatom za periferno merenje koštane gustine DEXA metodom
   • Tri operacione sale sa centralnim razvodom gasova i posebnim ventilacionim sistemom
   • Laparoskopskom opremom za hirurške,  ginekološke i urološke operacije
   • Opremom za endoskopske operacije discus hernia-e
   • Jedinicom Intenzivne nege , pacijent-monitorima, respiratorom, centralnim razvodom kiseonika...
   • Izolacionom jedinicom
   • Jednokrevetnim bolničkim apartmanima sa kupatilom, centralnim razvodom kiseonika,  SOS alarmom, kompjuterom, internet pristupom, TV aparatom
   • Tri kompletno opremljena klimatizovana ambulantna vozila
   • Četiri patronažna vozila 
  •