•  
  •  
   
  •  
  • Hirurško lečenje gojaznosti – barijatrijska hirurgija

  • Hirurško lečenje gojaznosti (barijatrijska hirurgija) se preporučuje:
   1. Gojaznima sa indexom telesne mase preko 40kg/m2( gojaznost III stepena)
   2. Gojaznima sa ITM (BMI) 35-40 kg/m2  a koji boluju od: dijabetes melitusa, hipertenzije, „sleep apnea“ sindroma, teških oboljenja zglobova, težih psiholoških problema.
   3. Osobama koje su posle uspešnog smanjenja telesne težine dijetom  vratili  izgubljene kilograme

   U svetu se primenjuju različite hirurške tehnike i pristupi a zajedničko im je da se izvode laparoskopski. Tokom laparoskopske operacije  se kroz minimalne rezove na trbušnom zidu dužine 2-3 cm uvode instrumenti u trbuh i uz pomoć optičkog sistema hirurg na ekranu ima kompletan uvid u operativno polje što mu omogućava izvođenje odabrane tehnike .
   Postoperivne komplikacije su retke a oporavak relativno brz.

   Hirurško lečenje gojaznosti ( barijatrijska hirurgija ) zahteva multidisciplinaran pristup a to znači da  u pripremi pacijenta za operaciju kao i u njegovom postoperativnom praćenju učestvuje tim lekara: hirurg, anesteziolog, internista, endokrinolog, specijalista za ishranu i psihijatar.

   Cilj barijatrijske hirurgije gojaznosti je da  se ograniči količina hrane koju bolesnik može da unosi posle operacije i/ili da se smanji resorpcija unetih hranljivih materija.

   U praksi se najčešće koriste sledeće tehnike:

   Operacije čiji je cilj da se ograniči unos hrane - restriktivne operacije:

   1. Prilagodljiva želudačna omča (Adjustable gastric band)
    Postavljanjem trake („prstena“) oko želudca pri njegovom vrhu, formira se mali »džep« (pouch) veličine palca u koji dospeva hrana. Posle operacije se može unositi  mala količina hrane koja brzo izaziva sitost. U slučaju da se sa hranom pretera nastaju tegobe ( osećej težine i bola, muka  i povraćanja).
    Ovo je najpoznatija tehnika  ali su rezultati te operacije i najslabiji, a gubitak težine umeren.

   2. Želudačna »sleeve« resekcija
    Uklanjanjem većeg dela želudca on dobija izgled cevi i smanjuje se njegova zapremina  na 20% - 30% prvobitne. Na taj način se smanjuje količina hrane koju bolesnik može da unosi posle operacije.

   Operacije čiji je cilj da se ograniči unos hrane  i smanji resorpcija hrane:

   1. Gastrični bajpas  (Roux-en-Y gastric bypass)
    Resekcijom većeg dela želuca, formira se mali džep „pouch“, koji može da primi samo male količine hrane. Džep „pouch“ se ušije za deo tankog creva - jejunum i na taj način se iz procesa varenja hrane isključuju veći deo želuca, dvanaestopalačno crevo i deo tankog creva. Takođe, značajno se smanjuje resorpcija hranljivih materija, s obzirom da hrana prolazi direktno iz „poucha“ u jejunum.
    Tokom prve godine posle operacije, očekuje se gubitak 40-60% od prekomernih kilograma.
    Rezultati ove operacije su najbolji,  gubitak težine je idealan i postiže se obično nakon dve godine od operacije.

    Ovu laparoskopsku hiruršku tehniku u Bel Medic-u radi Prof. dr Đorđe Bajec - specijalista opšte hirurgije
     
   2. Biliopankreatična diverzija sa duodenalnim »switch«-om
    Radi se o invazivnoj hirurškoj  proceduri koja se za sada ne primenjuje u Srbiji  i njome se manje ograničava unos hrane a značajnije se smanjuje resorpcija hranljivih materija.

    Očekivano prosečno smanjenje telesne mase je najmanje kod operacije sa prilagodljivom želudačnom omčom, ali je i rizik kod ove operacije najniži. Veći gubitak težine se postiže sleeve resekcijom, a još veći gubitak gastričnim bajpasom.

    Sa mršavljenjem najčešće dolazi do značajnog poboljšanja udruženih bolesti. Kod osoba koje boluju od dijabetesa tip 2, značajno se poboljšava regulacija šećera u krvi, pa je potrebno smanjiti, a često i potpuno ukinuti lekove za dijabetes.
    Takođe, često se normalizuju masnoće u krvi i smanjuje se doza lekova za povišen krvni pritisak. Sa gubtkom težine se olakšava  kretanje i smanjuju bolovi u zglobovima. 
    Nakon uspešne barijatrijske operacije i značajnog smanjenja telesne mase, moguća je potreba za plastičnom i rekonstruktivnom hirurgijom a zbog „viška“ i opuštenosti  kože i potkožnog tkiva.

   Posle operacije pacijenti moraju biti na posebnom režimu ishrane ali i uzimati suplemente ( minerale i vitamine) u skladu sa preporukom specijaliste za ishranu

  •