•  
  •  
   
  •  
   • Briga o zdravlju ali i put do pravovremene i brze dijagnostike
  • SISTEMATSKI PREGLED

  • Svest o značaju sistemastih pregleda raste, svake godine, kao posledica: želje pojedinca, da očuva zdravlje; kompanija, da omoguće zaposlenima redovnu kontrolu zdravlja koje je bitno za obe strane; države, da zdravstvenim prosvećivanjem o preventivi ciljnih grupa građana očuva i unapredi zdravlje nacije.
    
   Sistematski pregledi u Bel Medic-u koliko god bili svakodnevni i rutinski traže puno angažovanje znanja i iskustva svih zaposlenih. Zahvaljujući tom angažmanu doktor Bel Medic-a je tokom sistematskog pregleda otkrio patološku promenu. 
    
   Muškarac star, 64 godine, po zanimanju mašinski mehaničar, kao zdrav i bez subjektivnih tegoba, dolazi na sistematski pregled u Bel Medic zbog odlaska na rad u inostranstvo. Sistematski pregled obuhvata hematološke analize, biohemijske analize, analizu urina, kardiološki pregled, ultrazvučni pregled abdominalnih organa, kao i završni pregled lekara medicine rada sa završnim izveštajem, odnosno mišljenjem o radnoj sposobnosti.
    
   Tokom sistematskog pregleda na ultrazvučni pregled abdomena pacijent dolazi oko 11 časova. Na pregledu radiolog uočava u epigastrijumu nepravilnu hipoehogenu nejasnu senku kroz koju se jasno vidi pankreas. Levi režanj jetre je slobodan, nije u kontaktu sa opisanom senkom, gornji pol slezine nije u kontaktu sa opisanom senkom. Radiolog locira promenu u epigastrijumu, ne izjašnjava se o etiologiji, ali postavlja jasan zahtev za dodatno ispitivanje. Svi ostali rezultati su u fiziološkim granicama, neki su na gornjoj granici ili malo iznad, ali ništa ne upućuje na postojanje nekog patološkog procesa. Na osnovu sumnje radiologa, sledećeg dana, u petak oko 9 časova se pristupa pregledu na multislajsnom skeneru i konstatuje se da postoji tumor na antralnom delu želuca. Time se objašnjava odsustvo gastričnih tegoba. U poslepodnevnim satima uradjena je gastroskopija i uzeta biopsija želudačnog tkiva, koja je potvrdila postojanje adenokarcinoma antralnog dela zeluca. U subotu, oko 9 časova, celokupna medicinska dokumentacija je bila kompletirana sa detaljnim medicinskim izveštajem. 
    
   Za manje od 48 časova, od ulaska u Bel Medic, slučaj je bio zaključen ambulatno timskim radom većeg broja lekara. Pacijent je upućen na dalje lečenje gde je operativno zbrinut, nakon tri nedelje, a zatim sledi hemioterapija.
    
   Ovim primerom efikasnosti i rezultata timskog rada a na osnovu sumnje radiologa na ultrazvučnom pregledu abdomena postavljena je konačna dijagnoza za manje od 48 časova, potvrđena i histo-patološkim nalazom posle 4 dana. Rezultat je ne samo uspeh Bel Medic-a u dijagnozi već, pre svega, pravovremeno otkrivanje bolesti koje za ovog pacijenta upućenog na sistematski pregled, predstavlja put ka uspešnom lečenju i normalnom životu.
  •