•  
  •  
   
  •  
  • Pretraga

  •  
   • dermatovenerolog
  • Prof. dr Miloš Nikolić

  • Prof. dr Miloš Nikolić

   Radno mesto/radno iskustvo Klinika za pedijatriju Instituta za zaštitu majke i deteta, 1988. Institut za Dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbija, načelnik Odeljenja za pedijatrijsku dermatologiju od 1998. Medicinski fakultet Univerziteta u ...

  •  
  •  
   • logoped
  • Prof. dr Mile Vuković

  • Prof. dr Mile Vuković

     Radno mesto i radno iskustvo Višegodišnji konsultant Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ranije Defektološki fakultet) Univerziteta u Beogradu od 1989., profesor na katedri za logopediju od 1998. U Bel Medic-u ...

  •  
  •  
   • logoped
  • Prof. dr Mile Vuković

  • Prof. dr Mile Vuković

   Radno mesto i radno iskustvo Višegodišnji konsultant Instituta za neurologiju Kliničkog centra Srbije Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (ranije Defektološki fakultet) Univerziteta u Beogradu od 1989., profesor na katedri za logopediju od 1998. ...

  •  
  •  
   • internista - reumatolog
  • Prof. dr Milan Petronijević

  • Prof. dr Milan Petronijević

   Radno mesto i radno iskustvo Vojnomedicinska akademija od 1996. Načelnik 1. Odelenja Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju od 2011. Načelnik Kabineta i funksijske dijagnostike Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju 2007. - 2011. ...

  •  
  •  
   • otorinolaringolog
  • Prof. dr Milan Jovanović

  • Prof. dr Milan Jovanović

     Radno mesto/radno iskustvo Medicinski fakultet, nastavna baza KBC Zemun u službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom od 1989. Načelnik Klinike za Hirurgiju KBC Zemun i Šef odeljenja operacionog bloka službe za ORL sa maksilofacijijalnom i cervikalnom ...

  •  
  •  
   • otorinolaringolog
  • Prof. dr Milan Jovanović

  • Prof. dr Milan Jovanović

   Radno mesto/radno iskustvo Medicinski fakultet, nastavna baza KBC Zemun u službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom od 1989. Načelnik Klinike za Hirurgiju KBC Zemun i Šef odeljenja operacionog bloka službe za ORL sa ...

  •  
  •  
   • 06. maj 2009.
  • Prof. dr Mihajlo Zdravković dobitnik nagrade SLD

  • Prof. dr Mihajlo Zdravković dobitnik nagrade SLD

     Nagradu za životno delo su našem uvaženom stručnjaku uručili prof. dr Radoje Čolović, predsednik, i prof. dr Nedeljko Radlović , generalni sekretar Srpskog lekarskog društva. Na svečanosti povodom krsne slave jednog od najstarijih lekarskih društava na svetu, eminentnim ...

  •  
  •  
   • specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne ...
  • Prof. dr Marinko Žuvela

  • Prof. dr Marinko Žuvela

   Radno mesto/radno iskustvo Prva hirurška klinika KCS, od 1984. Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2009.   Obrazovanje Medicinski fakultet u Beogradu, 1981. Specijalistički ispit iz Opšte hirurgije, 1988. Specijalista hirurgije ...

  •  
  •  
   • neurolog
  • Prof. dr Marina Svetel

  • Prof. dr Marina Svetel

   Radno mesto Institut za neurologiju Kliničkog centra Srbije od 1985., na odeljenju za nevoljne pokrete i degenerativne bolesti nervnog sistema je od 1989.  Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je od 1996, a na poziciji vanrednog profesora od ...

  •  
  •  
   • dečiji hirurg
  • Prof. dr Marija Lukač

  • Prof. dr Marija Lukač

   Radno mesto Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1984. godine, šef odeljenja Neonatalne hirurgije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri hirurgije od 2001.  U Bel Medic-u od osnivanja 1995.   ...

  •  
  •  
   • internista - nefrolog
  • Prof. dr Ljubica Đukanović

  • Prof. dr Ljubica Đukanović

   Radno mesto Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor interne medicine od 1996, u penziji od 2003.  Klinika za nefrologiju Kliničkog centra Srbije od 1988, direktor klinike od 1992. do odlaska u penziju.  Institut za bubrežne ...

  •  
  •  
   • internista - reumatolog
  • Prof. dr Ljiljana Pavlica

  • Prof. dr Ljiljana Pavlica

   Radno mesto Vojnomedicinska akademija, Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju od 1989. do 2009. U Bel Medic-u od 2008. godine   Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1973. godine ...

  •  
  •  
   • Specijalista ginekologije i akušerstva
  • Prof. dr Ljiljana Mirković

  • Prof. dr Ljiljana Mirković

   Radno mesto/radno iskustvo Zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije Profesor/ načelnik odeljenja Visoko rizičnih trudnoća/ glavni dežurni Potpredsednik Ginekološko ...

  •  
  •  
   • dermatovenerolog
  • Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

  • Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović

   Radno iskustvo: 1995-1996: lekar na stažu u Kliničkom Centru Srbije 1996-1999: lekar na specijalizaciji iz dermatovenerologije u Klinici za kožne i polne bolesti VMA 1999: specijalista u Klinici za kožne i polne bolesti VMA 2004-2008: Načelnik ...

  •  
  •  
   • otorinolaringolog - neurootolog
  • Prof. dr Ksenija Ribarić-Jankes

  • Prof. dr Ksenija Ribarić-Jankes

     Radno mesto i radno iskustvo Institut za neurologiju Kliničkog centra Srbije kao neurootolog 1992-2008. godine Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju u Zagrebu od 1982. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, redovni profesor od 1986. Medicinski ...

  •  
  •  
  • Prof. dr Kiril Haralampijev

  • Prof. dr Kiril Haralampijev

   Redovni  profesor Otolaringologije, subspecijalista audiologije/neurootologije i mikrohirurgije uha i  poznat  stručno-naučni radnik u  bivšoj Jugoslaviji. Završio  gimnaziju sa  odličnim uspehom - 5.0 , Medicinski fakultet s prosečnom ocenom 9.1, a ...

  •  
  •  
   • internista - hematolog
  • Prof. dr Ivo Elezović

  • Prof. dr Ivo Elezović

   Radno mesto Institut za hematologiju Kliničkog Centra Srbije od 1977. godine, načelnik II odeljenja za leukemije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovni profesor na katedri interne medicine U Bel Medic-u od 2005.   ...

  •  
  •  
   • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Prof. dr Ivana Petronić-Marković

  • Prof. dr Ivana Petronić-Marković

   Radno mesto/Radno iskustvo Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1985., načelnik je službe za fizijatriju  Medicinski fakultet Univerziteta  u Beogradu, vanredni profesor na katedri fizijatrije od 2001. godine U Bel Medic-u od 2000. godine ...

  •  
  •  
   • specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Prof. dr Ivana Petronić-Marković

  • Prof. dr Ivana Petronić-Marković

   Radno mesto/Radno iskustvo Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1985., načelnik je službe za fizijatriju  Medicinski fakultet Univerziteta  u Beogradu, vanredni profesor na katedri fizijatrije od 2001. godine U Bel Medic-u od 2000. godine ...

  •