•  
  •  
   
  •  
  • Pretraga

  •  
   • neuropsihijatar - neurolog
  • Prof. dr Saša Filipović

  • Prof. dr Saša Filipović

   Radno mesto i radno iskustvo Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, naučni savetnik (rukovodilac Grupe za neurofiziologiju), od 2009.  Državni univerzitet u Novom Pazaru, vanredni profesor na Departmanu za filozofsko-filološke ...

  •  
  •  
   • internista - nefrolog
  • Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

  • Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

   Radno mesto Institut za Urologiju i nefrologiju, Klinika za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije od 1987.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor je na katedri interne medicine od 2008. U Bel Medic-u od 2003.   ...

  •  
  •  
   • dečiji hirurg
  • Prof. dr Radoslav Lukač

  • Prof. dr Radoslav Lukač

   Radno mesto i radno iskukstvo Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1966. godine do 2003., rukovodilac Službe za abdominalnu hirurgiju od 1979. do 2003. kao i Službe za torakalnu hirurgiju od 1980. do 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ...

  •  
  •  
   • dermatovenerolog
  • Prof. dr Radoš Zečević

  • Prof. dr Radoš Zečević

   Radno mesto/iskustvo: 2008. i dalje  Profesor Medicinski fakultet VMA, MO, dermatoveneorologija 2003. i dalje  Docent VMA, dermatovenerologija 2002. i dalje  Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA 1997. i dalje ...

  •  
  •  
   • internista - gastroenterolog
  • Prof. dr Radoje Doder

  • Prof. dr Radoje Doder

   Radno mesto Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990. godine, načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju od 2001. U Bel Medic-u od 2009. godine   Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. ...

  •  
  •  
   • dečiji ortoped i traumatolog
  • Prof. dr Radivoj Brdar

  • Prof. dr Radivoj Brdar

   Radno mesto Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1978. godine, šef dečije ortopedije i traumatologije i zamenik generalnog direktora Medicinski fakultet u Beogradu, redovni profesor od 1998.  U Bel Medic-u od 1999. godine   ...

  •  
  •  
   • internista - hepatolog
  • Prof. dr Rada Ješić

  • Prof. dr Rada Ješić

   Radno mesto Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Srbije od 1983., načelnik stacionarnog dela  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1989., redovni profesor na katedri Interne medicine od 2008. godine  U Bel ...

  •  
  •  
   • pneumoftiziolog
  • Prof. dr Predrag Rebić

  • Prof. dr Predrag Rebić

   Sadašnje radno mesto Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od 1986, načelnik Polikliničko-dijagnostičkog centra        Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1984, šef katedre za poslediplomsku nastavu iz ...

  •  
  •  
   • vaskularni hirurg
  • Prof. dr Nenad Ilijevski

  • Radno mesto/radno iskustvo 1985. - diplomirao na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za vreme studija bio je demonstrator iz predmeta biofizika i patološka anatomija, kao i član redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa “Medicinski ...

  •  
  •  
   • otorinolaringolog
  • Prof. dr Nenad Baletić

  • Radno mesto/Radno iskustvo Otorinolaringolog, 14 godina radnog iskustva kao specijalista Zaposlen na Klinici za otorinolaringologiju VMA od 2000. godine. Docent za predmet otorinolaringologija od 2006. godine. Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u ...

  •  
  •  
  • Prof. dr Nemanja Damjanov

  • Prof. dr Nemanja Damjanov

   Education 1974. - 1980. - University of Belgrade School of Medicine, Belgrade, Yugoslavia 1981. - 1984. - University of Belgrade School of Medicine, Postdoctoral studies (Immunology),  Belgrade, Yugoslavia 1984. - 1988. - University of Belgrade ...

  •  
  •  
   • pedijatar - gastroenterolog i nutricionista
  • Prof. dr Nedeljko Radlović

  • Prof. dr Nedeljko Radlović

   Radno mesto Univerzitetska dečija klinika u Beogradu  od januara 1976.  Rukovodilac službe za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje od 1987. Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 1997. Šef Katedre ...

  •  
  •  
   • neurolog
  • Prof. dr Nadežda Šternić

  • Prof. dr Nadežda Šternić

   Radno mesto/radno iskustvo Medicinski fakultet u Beogradu Klinika za neurologiju KCS Obrazovanje 1974. Fakultet 1981. Specijalizacija 1983. Doktorat 2006. Redovni profesor 2008. Uža specijalizacija Stručna ...

  •  
  •  
   • specijalista ginekologije i akušerstva, genetičar
  • Prof. dr Mirsanda Stanić

  • Prof. dr Mirsanda Stanić

   Radno mesto i radno iskukstvo Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1978.-2008., redovni profesor na katedri za Humanu genetiku od 1995.  NewHam hospital, UK više puta do 1990.  Visiting profesor na PEN State University, PN, USA ...

  •