•  
  •  
   
  •  
  • Pretraga

  •  
   • pedijatar - endokrinolog
  • Prof. dr Svetislav Necić

  • Radno mesto Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1969. godine  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, redovan profesor na katedri pedijatrije od 1985.  Bel Medic bolnica od 2003.   Obrazovanje ...

  •  
  •  
   • internista-gastroenterolog
  • Prof. dr Stojan Lukačević

  • Radno mesto Vojnomedicinska akademija u Beogradu do 2002. godine, načelnik klinike za gastroenterologiju VMA do 2002. Bel Medic od 2002. godine   Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1963. ...

  •  
  •  
   • Pedijatar - imunolog i alergolog
  • Prof. dr Srđan Pašić

  • Prof. dr Srđan Pašić

   Radno mesto Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „ Dr Vukan Čupić“  od 1988., načelnik službe za imunologiju, od 2006. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, docent na katedri pedijatrije, od 2006. U Bel Medic-u od ...

  •  
  •  
   • specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog
  • Prof. dr Siniša Dimković

  • Prof. dr Siniša Dimković

   Radno mesto / Radno iskustvo 1988. - 1997. - Šef kardiološkog odseka gerijatrijskog odeljenja Klinike za internu medicinu KBC Dr Dragiša Mišović 1997. - 2004. - Bio je dugogodišnji načelnik Odeljenja za kardiologiju u KBC Dr Dragiša Mišović ...

  •  
  •  
   • hirurg
  • Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec

  • Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec

   Obrazovanje 1977. - sa odličnim uspehom završio Prvu beogradsku gimnaziju i osnovnu školu u Beogradu 1977. - upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 1982. - diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 1990. - završio specijalizaciju ...

  •  
  •  
   • infektolog
  • Prof. dr sci. med. Svetlana Nikolić

  • Prof. dr sci. med. Svetlana Nikolić

   Radno mesto/radno iskustvo Klinika za infektivne bolesti Klinički centar Srbije Dugogodišnji načelnik odeljenja neuroinfekcija Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2002. godine Pored redovne nastave studentima medicine, učestvuje i u ...

  •  
  •  
   • radiolog Naučni ...
  • Prof. dr sci med Anđa Jašović

  • Prof. dr sci med Anđa Jašović

   Radno iskustvo 1979 - 2005. Institut za Onkolgiju i radiologiju Srbije, Beograd, Direktor službe radiološke dijagnostike 2005. Specijalna bolnica za srce i krvne sudove „Ostrog” u Beogradu 2005. Prvi privatni Medicinski fakultetu u Beogradu ...

  •  
  •  
   • neuropsihijatar - neurolog
  • Prof. dr Saša Filipović

  • Prof. dr Saša Filipović

   Radno mesto i radno iskustvo Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, naučni savetnik (rukovodilac Grupe za neurofiziologiju), od 2009.  Državni univerzitet u Novom Pazaru, vanredni profesor na Departmanu za filozofsko-filološke ...

  •  
  •  
   • internista - nefrolog
  • Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

  • Prof. dr Sanja Simić-Ogrizović

   Radno mesto Institut za Urologiju i nefrologiju, Klinika za nefrologiju Kliničkog Centra Srbije od 1987.  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor je na katedri interne medicine od 2008. U Bel Medic-u od 2003.   ...

  •  
  •  
   • dečiji hirurg
  • Prof. dr Radoslav Lukač

  • Prof. dr Radoslav Lukač

   Radno mesto i radno iskukstvo Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1966. godine do 2003., rukovodilac Službe za abdominalnu hirurgiju od 1979. do 2003. kao i Službe za torakalnu hirurgiju od 1980. do 2003. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, ...

  •  
  •  
   • dermatovenerolog
  • Prof. dr Radoš Zečević

  • Prof. dr Radoš Zečević

   Radno mesto/iskustvo: 2008. i dalje  Profesor Medicinski fakultet VMA, MO, dermatoveneorologija 2003. i dalje  Docent VMA, dermatovenerologija 2002. i dalje  Načelnik Klinike za kožne i polne bolesti VMA 1997. i dalje ...

  •  
  •  
   • internista - gastroenterolog
  • Prof. dr Radoje Doder

  • Prof. dr Radoje Doder

   Radno mesto Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990. godine, načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju od 2001. U Bel Medic-u od 2009. godine   Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. ...

  •  
  •  
   • dečiji ortoped i traumatolog
  • Prof. dr Radivoj Brdar

  • Prof. dr Radivoj Brdar

   Radno mesto Univerzitetska dečija klinika u Beogradu od 1978. godine, šef dečije ortopedije i traumatologije i zamenik generalnog direktora Medicinski fakultet u Beogradu, redovni profesor od 1998.  U Bel Medic-u od 1999. godine   ...

  •  
  •  
   • internista - hepatolog
  • Prof. dr Rada Ješić

  • Prof. dr Rada Ješić

   Radno mesto Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog Centra Srbije od 1983., načelnik stacionarnog dela  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1989., redovni profesor na katedri Interne medicine od 2008. godine  U Bel ...

  •  
  •  
   • pneumoftiziolog
  • Prof. dr Predrag Rebić

  • Prof. dr Predrag Rebić

   Sadašnje radno mesto Institut za plućne bolesti i tuberkulozu KCS od 1986, načelnik Polikliničko-dijagnostičkog centra        Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1984, šef katedre za poslediplomsku nastavu iz ...

  •