•  
  •  
   
  •  
   • specijalista za infektivne i tropske bolesti i kliničku farmakologiju
  • Prof. dr Mijomir Pelemiš

  • Radno mesto/Radno iskustvo
   • Mart 2001. - Novembar 2010. - Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, Kliničkog centra Srbije  
   • Oktobar 2004. - Redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Katedra za Infektivne bolesti)
   • 1998. - 2001. - Predsednik Sekcije infektologa SLD
   • Oktobar 2014. - i dalje - Rukovodilac nastave predmeta Infektivne bolesti na medicinskom fakultetu u Foči
   • Avgust 2014. - Oktobar 2015. - Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti, Kliničkog centra Srbije
   Obrazovanje
   • 1976. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Fakultet
    Doktor medicine
   • 1982. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Specijalizacija
    Infektivne bolesti
   • 1990. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Specijalizacija
    Klinička farmakologija
   • 1993. - Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Doktorska disertacija
    Infektivne bolesti, antimikrobna farmakoterapija
   Profesionalna članstva
   • Predsednik Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju (od osnivanja 2003.)
   • Član udruženja za antimikrobnu hemoterapiju Jugoistočne Evrope
   • Član upravnog odbora FESCI-a
   • Član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva
   • Član sekcije infektologa Srpskog lekarskog društva
   • Član Internacionalnog uređivačkog odbora časopisa „International Journal of Antimicrobial Agents“ (IF 4.259)
   • Član je savetodavnog borda časopisa „Eurosurveillence“ (IF 5.7)    
   Bibliografija
   Autor je poglavlja u tri udžbenika, više monografija i priručnika, kao i više od 150 stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Održao je veliki broj predavanja po pozivu na domaćim i međunarodnim Stručnim skupovima. 

    

  •