•  
  •  
   
  •  
  • Vizija i misija

  • Naša vizija

   Da budemo lideri privatnog zdravstva u regionu 
   Da podignemo nivo zdravstvene usluge i zdravstvenog sistema naše zemlje
   Da razvijamo i podržavamo privatnu inicijativu i da aktivno utičemo na kreiranje boljeg poslovnog ambijenta
   Da stvorimo instituciju bolju od njenih pojedinaca i da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u duhu sa vremenom koje dolazi
    

   Naša misija

   Da pružimo usluge savremene medicine, zasnovane na dokazima, dostupne 24 sata, usluge vrhunskog kvaliteta i nivoa, koje su potpuno prilagođene željama i potrebama pacijenta.
   Nastojimo da našim pacijentima omogućimo širok spektar usluga, tako da na jednom mestu mogu svi članovi porodice, od najmlađih do najstarijih, da reše sve svoje zdravstvene probleme.
   Težimo da pacijentu za najkraće moguće vreme obezbedimo doktora - eksperta za problem koji pacijent ima baš u tom trenutku.
   Naši ljudi su sposobni, vrhunski obučeni profesionalci, koji su usvojili najviši etički kodeks poslovanja i u stanju su da obave i najdelikatnije zadatke.
    

   Naše vrednosti

   Pacijent u središtu pažnje
   Briga za pacijenta je srž svih naših aktivnosti. Briga mora biti kontinuirana, i ne sme prestati ni u momentu kad pacijent napusti zdrastvenu ustanovu.
   Težićemo da u pacijentu dobijemo partnera u rešavanju njegovih problema.
    

   Fokus na zaposlene

   Vrednovaćemo i podržavati naše zaposlene. Stvaraćemo izazovno okruženje, u kojem se prepoznaje kvalitetan rad i human, empatičan odnos prema bolesniku. Promovisaćemo kontinuirano učenje i usavršavanje zaposlenih, razvijanje lične kulture i prihvatanje promena, kao i otvorenost za nove inicijative.
    

   Timski rad

   Podstičemo zaposlene da demonstriraju posvećenost timskom radu, zajedničkim timskim ciljevima, da pomažu jedni drugima, da budu uspešni i da sarađuju i grade partnerske odnose sa našim pacijentima klijentima.
    

   Radna etika

   U obavljanju svakodnevnih aktivnosti, težićemo najvećim standardima poštenja, integriteta i profesionalizma.
   Negovaćemo etički kodeks kod zaposlenih i tražiti da budu pošteni i odgovorni, i prema sebi i prema drugima.
   Naše delovanje biće bez predrasuda, po bilo kojoj osnovi, a obaveza čuvanja medicinske tajne - imperativ.
    

   Odgovornost prema zajednici

   Bićemo otvoreni, pošteni i transparentni prema zajednici, u težnji da zajedno ostvarimo zdravo, sigurno i ugodno okruženje.
   Trudićemo se da čuvamo prirodu i pomažemo one kojima je pomoć neophodna. Razvijaćemo kulturu saradnje među zdravstvenim ustanovama, bez obzira da li su državne ili privatne.
   Konkurenciju ćemo poštovati i podsticati otvaranjenje novih privatnih zdravstvenih ustanova.
   Aktivno ćemo učestvovati u promeni zakonskih regulative i pravljenju boljeg poslovnog ambijenta u cilju integracije u evropske i svetske tokove.
  •