img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Dr Tomislav Ćuk, dečji endokrinolog

tomislav.cuk

Doktor Tomislav Ćuk, pedijatar – endokrinolog, već dugo godina rukovodi nehirurškim granama u okviru Bel Medic sistema. Stekao je stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa 1993, i od tada neumorno radi u pedijatriji sa užom specijalnošću iz endokrinologije. Deo specijalizacije je obavio u Danskoj, a kontinuirano se edukovao na domaćim, svetskim i evropskim kongresima. Dodatno, obavio je i usavršavanje za Menadžment u zdravstvu na medicinskom fakultetu u saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke (FON) Univerziteta u Beogradu. Pre Bel Medic-a, radio je u opštoj bonici u Subotici na raznim odgovornim pozicijama.


Radno iskustvo
  -    Bel Medic
Opšta bolnica Subotica, bolnica sekundarne zdravstene zastite, obavljao funkcije:
* Pomoćnik direktora za medicinska pitanja
* Načelnik dečjeg odeljenja
* Šefa dijabetološkog kabineta za decu i omladinu
* Glavne aktivnosti i odgovornosti: specijalista pedijatar-endokrinolog u Službi za Pedijatriju i ambulantno-polikliničkoj sluzbi

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:
1993. - Stručno zvanje subspecijaliste endokrinologa
1991. - Specijalizacija iz pedijatrije (obrazovanje stekao na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „ Dr Vukan Čupić’’, Beograd)
1984 - Stručni ispit
1983. - Doktor medicine

Strani jezici
Engleski jezik


Stručna usavršavanja
 - Tokom specijalizacije deo staža obavio u Kraljevskoj Univerzitetkoj bolnici „Rigshospitalet“ u Kopenhagenu, Danska.
- Prvu godinu magistarskih studija obavio na Klinici „Rebro’’ u Zagrebu.
- Obavio usavršavanje Menadžment u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Fakultetom za organizacione nauke (FON) u Beogradu.
- Kontinuirano se edukovao na svetskim, evropskim i domaćim kongresima i drugim vidovima medicinske edukacije (SAD, Kanada, Francuska, Irska, Engleska, Španija, Finska, Nemačka, Švedska, Turska, Poljska, Italija i dr.)
- Pravac obrazovanja je usmeren na medicinsko-doktrinarne stavove iz pedijatrija, a uže specijalizacije iz endokrinologije

Publikacije
Objaljivao radove iz oblasti pedijatrije i endokrinologije
Držao predavanja i workshopove