img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Prof. dr Nemanja Damjanov, internista reumatolog

nemanja.damjanov

Radno iskustvo
   -         Bel Medic
1988. -   Specijalista interne medicine, Institut za Reumatologiju, Beograd
1982. Klinički lekar, Institut za Reumatologiju, Beograd

Obrazovanje
1993.  Doktor medicinskih nauka, oblast reumatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1988.  Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1986.  Magistar medicinskih nauka, oblast imunologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
2001. Profesor, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1996. Docent, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1990. Asistent, katedra Interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje
1989.  Klinička edukacija iz oblasti reumatologije, Univerzitet Tampere, Tampere, Finska
2002.  Edukacija iz ultrazvuka zglobova i mekih tkiva u rematologiji, Bad Bruckenay, Nemačka

Profesionalna članstva
European League against Rheumatism  (EULAR)
Srpsko udruženje imunologa
Srpsko udruženje reumatologa

Publikacije
Autor and koautor više od 189 naučnih radova. Listing publikacija pogledajte na Pub Medu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=damnjanov+n