img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Dr Rastko Zivić, opšti hirurg

rastko.zivic

Radno iskustvo
    -    Bel Medic
od 2006.  Opšta hirurgija, KBC „Dr Dragisa Mišović“, Dedinje
2004. - 2005.  Onkološka hirurgija, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
2003. - 2004.  Onkološka hirurgija, Hammelburg, Nemačka
1999. - 2003.  Centar za endokrinu hirurgiju, KCS
1998. - 1999.  Opšti lekarski staž, KBC „Dr Dragisa Mišović“, Dedinje

Obrazovanje
1998. - 2009.  Poslediplomske studije iz hirurške anatomije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Magistarska teza: „Hirurška anatomija piramidalnog režnja - značaj u operativnom lečenju štitaste žlezde“)
1999. - 2005.  Specijalizacija iz opšte hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1991. - 1998.  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Strani jezici
Engleski i nemački


Profesionalna članstva:
2009. - Udruženje endokrinih hirurga Srbije
2004. - Udruženje onkoloških hirurga Srbije