img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Dr Viktor Ognjenović, specijalizant radiologije

viktor.ognjenovic

Radno iskuktvo:

Bel Medic od 2005.

Vojno-medicinski centar Novi Sad 2005.
Bel Medic od 2004.
Dom zdravlja „Voždovac“  u Beogradu 2003-2004

Obrazovanje:

Na specijalizaciji iz radiologije od 2008.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2003.

Strani jezici:

Engleski i nemački

Dodatna edukacija:

Kurs iz Ultrazvuka abdomena i mekih tkiva - Klinički centar Srbije,Beograd, 2007.

Savetovanje ‘’Rano otkrivanje i prevencija hroničnih bolesti’’ - Medicinska Akademija Srpskog Lekarskog Društva , Beograd, 2006. 

Kurs iz Primarne zdravstvene zaštite majke i deteta - UNICEF , Kikinda, 2004.
Kurs iz Urgentne medicine - Služba hitne medicinske pomoći, Beograd, 2004.

Naučni radovi:

“Ocena kvaliteta života starih ljudi u Zrenjaninu”, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.

“Upoređivanje orjentacione metode za procenu vrednosti hemoglobina u krvi pomoću rastvora kuprisulfata sa standardom kolorimetriskom metodom”, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo, 1996.
“Upoređivanje dejstva ekstrakata biljaka i konvencionalnih antibiotika na Staphylococcus aureus”, Istraživačka stanica Petnica, Valjevo,  1995.

Profesionalna članstva:

Čarter predsednik i prvi predsednik Rotaract club-a “Zrenjanin”, 2000-2003

 

U Bel Medic-u može obavljati:

preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, alergološke kožne probe, vakcinacije, spirometriju, EKG