img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Kapaciteti i oprema

Delujući u skladu sa našom misijom – pacijent u središtu pažnje - Bel Medic svakim danom podiže nivo zdravstvene usluge između ostalog i kroz kontinualno ulaganje u najnoviju medicinsku opremu. Bel Medic poseduje kompletan bolnički sistem kojim može da odgovori najspecifičnijim potrebama pacijenata i sa ponosom ističemo da raspolažemo opremom koja može da odgovori najkompleksnijim zahtevima iz dijagnostike, hirurškog lečenja i operacija, stomatologije, bolničkog lečenja i postoperativne hospitalizacije, usluga laboratorije, sistematskih pregleda, ali i kućnih poseta od 0 do 24, kao i svih drugih oblasti medicine. Između ostalog, raspolažemo sa:

 • Digitalnim rentgen aparatom i digitalnim Hologic mamografom
 • Uređajem za nuklearnu magnetnu rezonancu - Toshiba Vantage Elan 1.5T
 • 64-slajsnim skenerom - Toshiba Aquilion
 • Mobilnim rendgen aparatom – C-arm
 • Kabinetom za funkcionalnu dijagnostiku srca i pluća:
  • Treadmill-om i ležećim ergo-biciklom
  • Opremom za farmatološki test opterećenja srca
  • Opremom za ergoehokardiografiju
  • Nekoliko EKG aparata
  • Spirometrima
  • Opremom za Head-up (sinkopalni) tilt test
 • Ginekološkom ordinacijom sa 4D ultrazvukom, video kolposkopom, CTG aparatom….
 • Očnim i ORL kabinetom
 • Kabinetom za proktologiju
 • Endovideo opremom (gastroskop, kolonoskop, bronhoskop)
 • MoleMax dermatoskopskim sistemom
 • Tri stomatološke ordinacije sa zubnim rentgen aparatima
 • Salom za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju
 • Centralno merenje gustine kostiju DEXA aparatom „Hologic“
 • Respiratorima i aparatima za anesteziju
 • Tri operacione sale sa centralnim razvodom gasova i posebnim ventilacionim sistemom
 • Laboratorijom
 • Laparoskopskom opremom za hirurške, ginekološke i urološke operacije
 • Opremom za litototripsiju (tretman kamena u bubregu) - ureterorenoskopiju
 • Kompletnom opremom za artroskopsku hirurgiju
 • Opremom za endoskopske operacije discus hernia-e
 • CO2 laserom, elektokauterima, radiotalasni nožem
 • Jedinicom intenzivne nege, pacijent-monitorima, centralnim razvodom kiseonika...
 • Izolacionom jedinicom
 • Jednokrevetnim bolničkim apartmanima sa kupatilom, centralnim razvodom kiseonika,  SOS alarmom, kompjuterom, internet pristupom, TV aparatom
 • Tri kompletno opremljena klimatizovana ambulantna vozila i šest patronažnih vozila