Direktor bolničke službe

Nataša Radosavljević

Nataša Radosavljević

Nataša Radosavljević

Radno iskustvo

2017.  –  Bel Medic
1991.      medicinski direktor, Institut za rehabilitaciju Beograd, organizacioni deo Selters, Mladenovac
Angažovana   na radu u  hospitalnoj službi u lečenju i rehabilitaciji pacijenata sa   reumatološkim, ortopedskim i neurološkim oboljenjima, kao i u   reumatološkoj ambulanti.

Obrazovanje
2013. Doktorat, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2008. Uža specijalizacija iz reumatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2005. Magisterijum, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999.   Specijalizacija fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski   fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. Doktor medicine, Medicinski   fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Posebna sfera interesovanja
Dijagnostički muskuloskeletni ultrazvuk i intervencije (aplikacije lekova i punkcije) pod kontrolom ultrazvuka.

Dostignuća i priznanja
2009. Titula Primarijusa dodeljena od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije
Naučni saradnik Medicinskog Fakulteta u Beogadu, predmet Fizikalna medicina i rehabilitacija

Publikacije
Autor ili koautor 97 naučnih radova od kojih je 10 (deset) na SCI listi

U Bel Medicu radi:
Specijalističke   preglede reumatologa, muskuloskeletni ultrazvuk, lokalne i   intraartikularne aplikacije lekova i artrocenteze pod kontrolom   ultrazvuka.
Specijalističke preglede iz oblasti fizikalne  medicine i  rehabilitacije, kreiranje i sprovođenje rehabilitacionog  programa posle  povreda i operacija, reumatskih i neuroloških oboljenja.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.