Direktor Doma zdravlja Slavija

Slavica Kalezić Milošević

Slavica Kalezić Milošević

Slavica Kalezić Milošević

Radno iskustvo:

 • Medicinski zavod Titograd, Titograd, Republika Crna Gora, od 1979 do 1984, lekar opšte prakse
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1984 do 1990, lekar neodložne pomoći sa kursem iz socijalne pedijatrije
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1990 do 1994, lekar sa kursem iz socijalne pedijatrije u školskom dispanzeru
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1994 do 1998, lekar na specijalizaciji pedijatrije „UDK“, Tiršova, Beograd
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 1998 do 2000, pedijatar na užoj specijalizaciji „UDK“, „KCS“, „VMA“, „GAK“, Beograd
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 2000 do 2003, pedijatar u školskom dispanzeru
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 2003 do 2009, pedijatar u školskom dispanzeru i subspecijalista UZ u kliničkoj medicini
 • Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“, Beograd, Republika Srbija, od 2009 do 2016, direktor
 • BelMedic, od 2016

U Bel Medicu radi:
Specijalista pedijatar, subspecijalsta UZ u kliničkoj pedicini, direktor Razvoja

Strani jezici:
Engleski

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1973 do 1979, Lekar
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1994 do 1998, Specijalista pedijatrije
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 1998 do 2003, Specijalista ultrazvuka u kliničkoj medicini

Posebna sfera interesovanja:
Ultrazvučna dijagnostika u pedijatriji (ehokardiografija i ultrazvuk abdomena u pedijatriji od 1 do 18 godina)

Dostignuća i priznanja:

 • Formiranje prvog vanbolničkog UZ kabineta za decu u Dom zdravlja „„Dr Milutin Ivković – Palilula“
 • Standardizacija ehokardiografske procene morfologije mitralnog aparata u populaciji dece uzrasta od 5 do 10 godina u Republici Srbiji
 • Postizanje akreditacije na 7 godina za DZ „Dr Milutin Ivković – Palilula“ (najveći Dom zdravlja u Srbiji)
 • Restrukturiranje i reorganizacija rada DZ „Dr Milutin Ivković – Palilula“

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.