Poslovni korisnici

Pored poverenja preko 200.000 pacijenata, Bel Medic je prepoznat i od strane vodećih kompanija i organizacija koje svojim zaposlenima žele da pruže najbolju zdravstvenu zaštitu. Na osnovu iskustava dobre medicinske prakse i dugogodišnje saradnje sa
brojnim korporativnim klijentima, Bel Medic je razvio nekoliko programa individualnih i kompanijskih sistematskih pregleda, a kada su kompanije u pitanju, programe je moguće u potpunosti prilagoditi njihovim zahtevima i potrebama. Spremni smo da razgovaramo sa Vama. Pogledajte listu naših kompanijskih referenci, drago će nam biti da je upotpunimo i logom Vaše organizacije!