Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test

Dečja pulmologija i alergologija

Bronhodilatatorni („Ventolinski“) test

ŠTA JE BRONHODILTATORNI TEST ?

Bronhodilatatorni ili “ventolinski“ test predstavlja ispitivanje  plućne funkcije nakon udisanja lekova koji šire disajne puteve. To je  spirometrijsko ispitivanje u kom se koriste lekovi koji se zovu  bronhodilatatori (ventolin ili berodual). Predstavlja brz, jednostavan i  bezbolan metod kojim se procenjuje plućna funkcija. Traje oko 60  minuta.

INDIKACIJA/ZAŠTO SE RADI?

• U cilju otkrivanja i dokazivanja astme i praćenja toka ove bolesti.
• U cilju razlikovanja astme od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).

KAKO SE IZVODI?

• Ventolin je lek koji širi disajne puteve. Uz pomoć inhalatora ili  raspršivača (nebulizatora) udisaćete ovaj lek i sačekati 20 minuta da  lek deluje.
• Nakon toga obaviće se spirometrija. Medicinski radnik  će Vam postaviti štipaljku na nos. Sa aparatom (spirometrom) ste spojeni  preko “usnika” cevi (plastičnog ili kartonskog) koji se za svakog  ispitanika menja. Usnik ćete obuhvatiti usnama tako da jezik ne ulazi u  otvor usnika, a vazduh ne izlazi van usnika i cevi dok dišete. Biće  potrebno da prvo lagano izduvate sav vazduh iz pluća. Ovaj postupak ćete  ponoviti nekoliko puta.
• Zatim ćete maksimalno udahnuti,  obuhvatiti ustima otvor usnika i najjače i najbrže što možete izduvati  sav vazduh iz pluća („dok pluća potpuno ne ostanu bez vazduha“). I ovaj  postupak ćete ponoviti nekoliko puta.

POTENCIJALNI RIZICI

• Testiranje berodualom je retko praćeno komplikacijama. Ukoliko  tokom ili nakon testa osetite nedostatak vazduha ili vrtoglavicu  obavezno prijavite medicinskom radniku.
• Ukoliko bolujete od angine  pektoris, imate neregulisane vrednosti krvnog pritiska, ukoliko ste  imali šlog, srčani udar, embojilu pluća ili ste Iskašljavali krv  konsultujte se sa lekarom da li je pouzdano raditi ovo ispitivanje.

PRIPREMA

• Nemojte pušiti i konzumirati alkohol 24 sata pre testa. Dva sata pre testa možete imati lagan obrok.
• Ukoliko koristite pumpice potrebno je da ih ponesete sa sobom.

NAKON TESTA

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.