DOUBLE TEST (FREE BETA HCG, PAPP)

Prenatalna dijagnostika

DOUBLE TEST (FREE BETA HCG, PAPP)

Zašto se radi analiza?

Radi se kao deo prenatalne dijagnostike  da bi se procenio rizik od hromozomskih abnormalnosti (trizomija 21. hromozoma-Daunov sindrom, trizomija 18. hromozoma-Edvardsov sindrom, trizomija 13. hromozoma - Patau sindrom) kada se paralelno  određuju parametri iz krvi i ultrazvučnog pregleda. 

Kada se radi analiza?

Ovaj test se radi između 11. i  14. nedelje trudnoće.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci,  dok se preostali parametri određuju na ultrazvučnom pregledu. 

Da li je potrebna priprema ?

Nije zahtevana posebna priprema za vađenje krvi.
Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.