Kontrola sluha novorođenčeta (OAE/Otoread)

Neonatologija

Kontrola sluha novorođenčeta (OAE/Otoread)

ŠTA JE OTOREAD UREĐAJ?

Uređaj koji se zove  OtoRead (čitač otoakustičkih signala) je uređaj  za manuelnu (ručnu)  upotrebu koji ispituje funkciju unutrašnjeg uva  (spoljašnjih slušnih  ćelija) merenjem kohlearne emisije (signala koji  nastaju u unutrašnjem  uvu).

ŠTA JE UROĐENO OŠTEĆENJE SLUHA?

Urođeno  oštećenje sluha je poremećaj koji se javlja relativno često  kod  novorođenčadi (1-2/1000 novorođenčadi). Ukoliko se ne otkrije na  vreme  značajno utiče na razvoj govora (najčešće je razvoj govora  usporen).  Cilj ispitivanja OTOREAD uređajem je rano otkrivanje ovog  poremećaja  (zbog toga je najbolje da se ovo ispitivanje sprovede u  periodu od  rođenja do 3. meseca života deteta). Ukoliko se dokaže  postojanje  urođenog oštećenja sluha najbolje je da se sa terapijom  započne što  ranije (u prvih 6 meseci života). Adekvatna i brza  intervencija u ovom  periodu može omogućiti dalji normalan razvoj deteta,  zato što mozak u  ovom periodu života ima najveću mogućnost  prilagođavanja  (remodelovanja).

INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?

•  U cilju ranog otkrivanja (skrininga) poremećaja sluha kod   novorođenčadi i male dece u okviru kompletnog audiološkog ispitivanja   sluha.

KAKO SE IZVODI?

• Ovaj pregled se  izvodi u ambulantnim uslovima i ne zahteva posebnu  akustički izolovanu  prostoriju. Važno je da nema buke u okolini, jer to  remeti i produžava  trajanje testa. Rezultat testa je dostupan na ekranu i  u štampanoj  formi. Nakon merenja uređaj čuva rezultate za oba uha u  trajnoj  memoriji.
• OtoRead uređaj stvara niz tonova koje usmerava u  ušni  kanal, a nakon toga meri emisiju iz organa čula sluha u unutrašnjem  uvu  (kohlee). Koristeći različite test frekvencije ovaj uređaj  procenjuje  funkciju spoljašnjih slušnih ćelija u velikom opsegu  frekvencija.
•  Ukoliko je rezultat ovog isptivanja normalan -  najverovatnije dete ima  normalan sluh. Kod dece čiji rezultat nije  normalan - sprovodi se  detaljnije ispitivanje (kod neke dece može se  otkriti trajno oštećenje  sluha).

POTENCIJALNI RIZICI

Ovo ispitivanje ne nosi nikakav rizik za dete i potpuno je bezbolno.
• Nije potrebna posebna priprema deteta.
• Kako bi se ispitivanje adekvatno obavilo poželjno je da dete bude sito i da ne plače.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.