Lečenje jednog korenskog kanala

Konzervativna stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

Lečenje jednog korenskog kanala

ŠTA JE LEČENJE JEDNOG KORENSKOG KANALA?

Intervencija koja ima za cilj lečenje kanala korena zuba – definitivno punjenje kanala korena.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

U cilju uklanjanja patogenih mikroorganizama iz kanala korena zuba, kao i u okviru pripreme za protetsko zbrinjavanje.

KAKO SE IZVODI?

Mašinskim i ručnim instrumentima..

POTENCIJALNI RIZICI

Alergija na anestetik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.