Pregled dečjeg reumatologa

Dečja reumatologija

Pregled dečjeg reumatologa

KO JE PREDIJATAR REUMATOLOG?

Pedijatar reumatolog je dečiji lekar koji se bavi sistemskim bolestima vezivnog tkiva kod dece.

KADA TREBA DA POSETITE DEČJEG REUMATOLOGA?

Ukoliko se Vaše dete žali na sledeće tegobe i ukoliko ga opšti pedijatar uputi na pregled kod dečjeg reumatologa:

• bolove u zglobovima, kostima, mišićima ili tetivama
• otok, ukočenost zglobova, crvenilo i toplinu zglobova
• povišenu temperaturu
• umor i malaksalost
• oslabljen apetit i gubitak u telesnoj težini
• ospu, ranice u ustima
• opadanje kose
• promene na koži

KOJE BOLESTI LEČE PREDIJATRI REUMATOLOZI?

Pedijatri reumatolozi se bave lečenjem i praćenjem bolesti zglobova, mišića i kostiju:
• Artritis
•  Autoimune bolesti, kao što su lupus, juvenilni reumatoidni artritis,  sklerodermija, Kavasakijeva bolest, reaktivni artritis, hronični  vaskulitis i inflamatorne boelsti mišića, oka i drugih organa


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.