Sedimentacija eritrocita

Hematološke analize

Sedimentacija eritrocita

ŠTA JE SEDIMENTACIJA ERITROCITA?

Sedimentacija eritrocita je test kojim se meri brzina taloženja  crvenih krvnih zrnaca (eritrocita) na dno epruvete, tačnije količina  eritrocita koja se nataloži u epruveti za sat vremena. Visina taloga se  meri u milimetrima (mm), zbog čega se sedimentacija izražava u mm/h  (engl. hour sat).


ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

• U toku upalnog (zapaljenskog) procesa u organizmu se stvaraju  određeni proteini koji povećavaju sklonost ka slepljivanju i bržem  taloženju crvenih krvnih zrnaca. Ove proteine stvara jetra i mogu se  pojačano stvarati u sklopu infekcije, autoimunskih bolesti (reumatoidni  artritis, sistemski vaskulitis i dr.) ili malignih bolesti. Postoje i  drugi brojni razlozi koji utiču na ubrzavanje sedimentacije eritrocita.
• Sedimentacija eritrocita NIJE specifičan parametar kojim se može potvrditi autoimunska ili maligna bolest.
•  Sedimentacija eritrocita je test koji se primenjuje u otkrivanju upale  ili infekcije, u praćenju napredovanja bolesti i proceni odgovora na  terapiju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.