Zubni implanti

Implantologija

Zubni implanti

ŠTA SU?


Zubni implanti su u suštini "šrafovi" od  titanijuma (biokompatabilan i potpuno bioinertan materijal) koji se  ugrađuju u viličnu kost, imitirajući koren zuba.  


KAKO IZGLEDA PROCES UGRADNJE?


•  Pre same intervencije potrebno je uraditi 3D snimak. Intervencija se  zakazuje ukoliko su nakon stomatološkog pregleda i uvida u snimak  ispunjeni uslovi za izvođenje intervencije.

• Procedura se izvodi se  uz primenu lokalne anestezije, potpuno je bezbolna i traje od pola sata  do nekoliko sati (u zavisnosti od broja implanata).

• Nakon  procedure savetuju se hladne obloge i odmor. Hirurški konci  se  uklanjaju nakon 7 do 10 dana. Izrada krunica na implantima (protetska  faza) se izvodi nakon 3 do 4 meseca. U cilju bržeg oporavka nakon  intervencije, ukoliko postoji potreba, možete uzimati antibiotike,  kortikosteroide ili analgetike (u konsultaciji sa Vašim stomatologom iz  Bel Medic-a).


POTENCIJALNI RIZICI


• Kao i sve oralno-hirurške intervencije i ugradnja zubnih implanata nosi sa sobom rizik od mogućih komplikacija.

• Alergijske reakcije na titanijum su svedene na minimum kao i mogućnost odbacivanja implanta od strane vašeg organizma.


PRIPREMA


Nije  potrebna posebna priprema ukoliko je pacijent potpuno zdrav, ukoliko  nije, mora se uraditi adekvatna priprema pacijenta pre ekstrakcije.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.