img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Bolničko lečenje - Opšte informacije

Bolničko lečenje se odvija u tri faze i važi za sve vrste bolničkog lečenja:

• PRIJEM U BOLNICU
• BORAVAK U BOLNICI  
• OTPUST IZ BOLNICE

PRIJEM U BOLNICU

LIČNA DOKUMENTA
U bolnicu ponesite ličnu kartu ili pasoš.
Ako imate polisu privatnog zdravtsvenog osiguranja molimo Vas da na prijemu date medicinskoj sestri ili tehničaru karticu sa brojem polise  kako bismo Vašoj osiguravajućoj kompaniji blagovremeno prosledili zahtev za odobrenje troškova bolničkog lečenja.

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
U bolnicu ponesite sve ranije lekarske izveštaje, EKG zapise, rezultate laboratorijskih analiza, snimke koje ćete predati medicinskoj sestri ili lekaru na prijemu. Doneta medicinska dokumentacija će Vam biti vraćena pošto lekar napravi uvid u istu.

LEKOVI
Ponesite sve lekove koje uzimate i to u originalnim pakovanjima.  
Informišite  lekara na prijemu i medicinsku sestru o svim lekovim koje uzimate  kako bi bili upisani u Temperaturno - terapijsku listu.  

POMAGALA
Ukoliko nosite naočare, kontaktna sočiva ili zubnu protezu ponesite kutijice za čuvanje.
Ako koristite štap ili hodalicu ponesite je sa sobom u bolnicu.

LIČNE STVARI
Ponesite mobilni telefon, punjač, omiljenu knjigu ili časopis  dok ćete dnevnu štampu dobiti po želji.
Nosite široku, udobnu odeću, pamučni donji veš i ravne cipele ili sa niskim potpeticama. Vaša odeća i obuća će biti smeštena u ormarić koji se nalazi u Vašem apartmanu. Ako želite, možete nositi svoj ogrtač i papuče .
U bolnicu ne donosite nakit niti veću sumu novca. Ukoliko je to neizbežno , vredne stvari i novac možete smestiti u sef koji se nalazi u Vašem apartmanu ili zatražite od medicinske sestre ili tehničara, da ih uz propisanu proceduru i zapisnik, predate na čuvanje.
INFORMISANJE PORODICE
Molimo Vas da medicinsku sestru ili lekara na prijemu informište ko je osoba kojoj se mogu dati informacije o Vašem zdravstvenom stanju, broj telenona kao i ko je osoba kojoj se mogu dati


BORAVAK U BOLNICI  

SMEŠTAJ
Tokom boravka u bolnici možete biti smešteni:
• U jednokrevetnom apartmanu sa kupatilom
• U dvokrevetnom apartmanu sa kupatilom
• U Jedinici intenzivne nege
Postoji mogućnost boravka pratnje uz pacijenta tokom dana i noći . Boravak osobe u pratnji tokom noći je potrebno najaviti unapred medicinskoj sestri ili tehničaru.

Svaki apartman poseduje:
1. „alarm“ taster za hitan poziv dežurnog osoblja
2. multiaktivni bolnički krevet koji elektronskim komandama možete prilagoditi tako da zauzmete najudobniji položaj u postelji
U slučaju da postoji medicinska indikacija (nepokretnost, dugotrajno ležanje u postelji), na ležaj  se postavlja  specijalni medicinski dušek u cilju prevencije pojave dekubitusa
3. Svete knjige hrišćanstva, islama, budizma i judaizma
4. TV aparat najnovije generacije povezan na kablovskog operatera sa većim brojem domaćih i međunarodnih kanala
5. Pristup wireless (bežičnoj) mreži
U svakom apartmanu postoji obaveštenje o protivpožarnoj zaštiti, sa znakovima  i instrukcijama o postupku u slučaju opšte opasnosti.

ORDINIRAJUĆI LEKAR
O Vašem zdravstvenom stanju i lečenju će voditi računa Vaš ordinirajući lekar. On će Vas informisati o rezultatima laboratorijskih analiza i dijagnostičkih procedura, dogovarati sa Vama plan lečenja i predočiti Vam očekivanu dužinu bolničkog lečenja.
Ordinirajući lekari  će Vas informisati o svim izmenama i tražiti od Vas usmenu ili pismenu saglasnost u zavisnosti od potrebne dijagnostičke procedure ili promene terapije.
U slučaju odsustva ordinirajućeg lekara o Vama će brinuti smenski odeljenski lekar, koji će biti u kontaktu sa ordinirajućim lekarom i dogovarati se o lečenju.
O smenskom lekaru informaciju možete dobiti od Glavne sestre.

VIZITE
Tokom dana lekari i medicinske sestre će Vas posetiti tokom tri redovne vizite – jutarnje, podnevne i večernje.
U zavisnosti od Vaših zdravstvenih potreba, naši lekari Vas mogu posetiti i češće tokom dana, kao i tokom noći.
Preporučujemo Vam da tokom vizite iskoristite mogućnost da u razgovoru sa lekarima postavite sva pitanja i razjasnite eventualne nedoumice u vezi sa Vašim zdravstvenim stanjem, planiranim ispitivanjima i terapijom koju dobijate.  

ISHRANA
Tokom bolničkog lečenja, poseban značaj ima ishrana, koja predstavlja kombinaciju vrhunskog umeća Bel Medic domaćica  i najsavremenijih trendova u medicinskoj nutritivnoj terapiji.
U skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem, na raspologanju Vam je izbor više jela domaće i internacionalne kuhinje pripremljenih u skladu sa odgovarajućom preporukom lekara.
Ukoliko imate zahteva  u vezi obroka  i želite da pozovete jednu od ljubaznih domaćica možete to uraditi sa telefona iz svog apartmana.
Poštujemo običaje svih veroispovesti i navike pacijenata koje se odnose na način ishrane i u skladu sa tim možemo  pripremiti vegeterijansku, Halal ili Košer hranu.

POSETE
Medicinski tim Bel Medic-a  želi da Vi   kao i Vaši najbliži – budete zajednički uključeni u brigu o Vašem zdravlju i sam tok lečenja .
Skrenite pažnju najbližima da Vam ne donose hranu, piće niti lekove. Dozvoljeno je uzimanje samo onih lekova koji su upisani u  Temperaturno -terapijsku listu.
Ne postoje ograničenja u pogledu vremena i broja poseta, ali imajte na umu da drugi pacijenti žele da se odmore ili spavaju i zato Vas molimo da ograničite broj posetilaca na najviše dva u isto vreme. Deca su dobrodošla u poseti, ali moraju  biti pod nadzorom odrasle osobe u svakom trenutku.
Molimo Vaše posetioce da se prijave odgovornoj osobi u prizemlju bolnice kako bi bili registrovani i ispraćeni do Vašeg apartmana.
Moguće je da Vaša pratnja ostane sa Vama u bolnici sve vreme. Molimo Vas da o tome unapred  obavestite odgovornu sestru kako bi organizovali  i dogovorili uslove boravka pratnje.
Osobi koju ste odredili da može biti redovno informisana o Vašem zdravstvenom stanju , planu lečenja i prognozi, informacije će dati isključivo ordinirajući lekar u dogovoreno vreme.
Zamolite pratnju da se dogovori sa odrinirajućem lekarom o terminu  razgovora   kako bi se on blagovremeno pripremio i posvetio Vašoj pratnji  potrebno vreme.  Razgovor  može biti obavljen telefonom ili u bolnici.

OTPUST IZ BOLNICE
Onog trenutka kada Vaše zdravstveno stanje bude dozvoljavalo , može se početi sa planiranjem otpusta.
Preporučujemo da Vaša pratnja bude uključena u planiranje otpusta kako bi bili informisani o tipu preporučene postoperativne nege I o terapiji koju bi trebalo da uzimate.
Ako ste operisani, imajte na umu da ćete možda imati poremećenu koordinaciju i snižene reflekse i do 24 sata nakon opšte anestezije  i da će Vam biti potrebna posebna nega.

NAJČEŠĆA PITANJA NA OTPUSTU
Evo malog podsetnika o tome šta treba da pitate Vašeg lekara na otpustu:
• Da li postoji neki specijalni režim ishrane nakon operacije ili bolničkog lečenja?
• Koliko se brzo možete vratiti uobičajenim aktivnostima kao što je vožnja, fizička aktivnost,…?
• Na koji način treba brinuti o operativnoj rani  kao i da li je dozvoljeno tuširanje?
• Koliko dugo se očekuje da traje bol?
• Da li je potrebno i u kom obliku da uzimate lekove  kad izađete iz bolnice?
• Koliko često treba da dolazite na kontrolu kod Vašeg doktora?
• U kojim slučajevima treba da kontaktirate svog lekara ili medicinsku sestru?
• Kada možete da se vratite na posao?

OTPUSNA LISTA
Na otpustu iz bolnice ćete dobiti Otpusnu listu.
Ukoliko Vam je potrebna dodatna medicinska dokumentacija iz Istorije bolesti – možete je dobiti na zahtev i uz potpisivanje odgovarajućeg dokumenta.

UPITNIK ZA PACIJENTE – ANKETA ZADOVOLJSTVA
Dodatnu mogućnost da date i svoj lični pečat kroz iskustvo tokom boravka u Bel Medic-u, pruža i Upitnik za pacijente.  Ljubazno Vas  molimo da popunite Upitnik  i predate medicinskoj sestri ili tehničaru.
Na taj način, sve Vaše ocene, komentari, sugestije i predlozi mogu pomoći da zajednički unapredimo medicinske ali i prateće usluge koje Bel Medic pruža svojim pacijentima.
                    
KONTAKT  POSLE OTPUSTA
U skladu sa dobrom lekarskom praksom, u periodu kućnog oporavka lekar Bel Medic tima će Vas pozvati telefonom i u najkraćim crtama pitati za Vaše  zdravstveno stanje.
Ukoliko Vi imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica po dolasku kući ili Vam je potreban savet, možete se javiti telefonom (011)309 1000 ili poslati email kako biste dobili dodatne informacije od ordinirajućeg lekara.