img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

BARIJATRIJSKA HIRURGIJA - HIRURŠKO LEČENJE GOJAZNOSTI je minimalno invazivna laparoskospka operacija kojom se smanjuje zapremina želuca, ograničava se unos hrane i brzo postiže osećaj sitosti a pacijent postepeno gubi na težini.

Dijagnostika

DIJAGNOSTIKA – PRECIZAN UVID U VAŠ PROBLEM

Dijagnoze:

 • Ekstremna gojaznost
 • Gojaznost udružena sa određenim bolestima
 • Gojaznost koja se posle uspešnih dijeta javlja ponovo

Hirurško lečenje gojaznosti se preporučuje:

1. Gojaznima sa indexom telesne mase preko 40kg/m2( gojaznost III stepena)

2. Gojaznima sa ITM (BMI) 35-40 kg/m2 a koji boluju od:

 • šećerne bolesti
 • poremećaja disanja u snu- „sleep apnea“ sindroma
 • teških oboljenja zglobova
 • težih psiholoških problema.

 3. Osobama koje su posle uspešnog smanjenja telesne težine dijetom vratili izgubljene kilograme...

Izračunajte svoj Index telesne mase (ITM) tj. Body Mass Index (BMI)

Za procenu stepena uhranjenosti  najčešće se  koristi Index telesne mase (ITM) tj. BMI (Body mass index).
Izmerite telesnu visinu i težinu.
Indeks telesne mase se izračunava prema matematičkoj formuli: BMI = TM (kg) / (TV (m)2

Primer:  TV( telesna visina) =185 cm  TM ( telesna masa) = 105 kg  BMI= 105kg  /1,85x1,85 m = 30,67  kg/m2 (gojaznost I stepena)

•    BMI = 20 - 24,9 kg/m2  (normalna uhranjenost)
•    BMI = 25 - 30 kg/m2  (prekomerna težina -overweight)
•    BMI > 30 kg/m2 (gojaznost)
gojaznost I stepena: 30,0-34,9 kg/m2
gojaznost II stepena: 35,0-39,9  kg/m2
gojaznost III stepena: >/= 40,0 kg/m2

Priprema pacijenta za barijatrijsku hiruriju

Hirurško lečenje gojaznosti zahteva multidisciplinaran pristup a to znači da u pripremi pacijenta za operaciju kao i u njegovom postoperativnom praćenju učestvuje tim lekara: hirurg, anesteziolog, internista, endokrinolog, specijalista za ishranu i psihijatar.

Priprema za operaciju podrazumeva:

 1. Kompletne laboratorijske analize krvi i urina
 2. Ultrazvuk abdomena
 3. Rentgenski snimak pluća
 4. Test plućne funkcije (spirometrija)
 5. Pregled endokrinologa
 6. Pregled psihijatra
 7. Pregled specijaliste za ishranu
 8. Pregled interniste sa EKG-om i zaključkom
 9. Pregled anesteziologa sa zaključkom

Ukoliko se radi o pacijentu koji je ima ili je u prošlosti imao gastritis, čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu ili infekciju bakterijom Helicobacter pylori –potrebno je pre odluke o operaciji uraditi gastroskopiju ( endoskopski pregled jednjaka, želuca i 12-palačnog creva).


Lečenje

LEČENJE - TERAPIJSKE PROCEDURE

U svetu se primenjuju različite hirurške tehnike i pristupi a zajedničko im je da se izvode laparoskopski. Tokom laparoskopske operacije se kroz minimalne rezove na trbušnom zidu dužine 4 – 10 mm uvode instrumenti u trbuh i uz pomoć optičkog sistema hirurg na ekranu ima kompletan uvid u operativno polje što mu omogućava izvođenje odabrane tehnike .

Postoperivne komplikacije su retke a oporavak relativno brz.

Cilj barijatrijske hirurgije gojaznosti je da se ograniči količina hrane koju bolesnik može da unosi posle operacije i/ili da se smanji resorpcija unetih hranljivih materija.

U praksi se najčešće koriste sledeće tehnike:

Operacije čiji je cilj da se ograniči unos hrane - restriktivne operacije:

1. Prilagodljiva želudačna omča (Adjustable gastric band)

Postavljanjem trake („prstena“) oko želudca pri njegovom vrhu, formira se mali »džep«     (pouch) veličine palca u koji dospeva hrana. Posle operacije se može unositi mala količina hrane koja brzo izaziva sitost. U slučaju da se sa hranom pretera nastaju tegobe ( osećaj težine i bola, muka i povraćanje).

Ovo je najpoznatija tehnika ali su rezultati te operacije i najslabiji, a gubitak težine umeren.

2. Želudačna »sleeve« resekcija

Uklanjanjem većeg dela želudca on dobija izgled cevi i smanjuje se njegova zapremina na 20% - 30% prvobitne. Na taj način se smanjuje količina hrane koju bolesnik može da unosi posle operacije.Operacije čiji je cilj da se ograniči unos hrane i smanji resorpcija hrane

1. Gastrični bajpas (Roux-en-Y gastric bypass)

Resekcijom većeg dela želuca, formira se mali džep „pouch“, koji može da primi samo male količine hrane. Džep („pouch“) se ušije za deo tankog creva – jejunum i na taj način se iz procesa varenja hrane isključuju veći deo želuca, dvanaestopalačno crevo i deo tankog creva. Takođe, značajno se smanjuje resorpcija hranljivih materija, s obzirom da hrana prolazi direktno iz „poucha“ u jejunum.

Tokom prve godine posle operacije, očekuje se gubitak 40-60% od prekomernih kilograma.

Rezultati ove operacije su najbolji, gubitak težine je idealan i postiže se obično nakon dve godine od operacije.
 

 

 

 

Rehabilitacija

REHABILITACIJA - OPORAVAK

Očekivano prosečno smanjenje telesne mase je najmanje kod operacije sa prilagodljivom želudačnom omčom, ali je i rizik kod ove operacije najniži. Veći gubitak težine se postiže sleeve resekcijom, a još veći gubitak gastričnim bajpasom.

Sa mršavljenjem najčešće dolazi do značajnog poboljšanja udruženih bolesti. Kod osoba koje boluju od insulin nezavisnog tipa šećerne bolesti, značajno se poboljšava regulacija šećera u krvi, pa je potrebno smanjiti, a često i potpuno ukinuti lekove za dijabetes.
Takođe, često se normalizuju masnoće u krvi i smanjuje se doza lekova za povišen krvni pritisak.

Sa gubtkom težine se olakšava kretanje i smanjuju bolovi u zglobovima.

Nakon uspešne barijatrijske operacije i značajnog smanjenja telesne mase, moguća je potreba za plastičnom i rekonstruktivnom hirurgijom a zbog „viška“ i opuštenosti kože i potkožnog tkiva.

Posle operacije pacijenti moraju biti na posebnom režimu ishrane ali i uzimati suplemente ( minerale i vitamine) u skladu sa preporukom specijaliste za ishranu.

Lekarski tim

LEKARSKI TIM

Ove laparoskopske hirurške tehnike izvodi Prof. dr Đorđe Bajec – specijalista opšte hirurgije.