img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Hematologija

Najčešći simptomi

 • Nedostatak vazduha
 • Malaksalost
 • Umor
 • Groznica
 • Povišena telesna temperatura
 • Česte ponavljane infekcije
 • Krvarenje
 • Spontani nastanak modrica
 • Ubrzan srčani rad
 • Bleda koža

Najčešće dijagnoze

 • Tromboza
 • Leukemija
 • Duboka venska tromboza
 • Anemija (malokrvnost)
 • Policitemija vera
 • Leukopenia
 • Hodžkin limfom
 • Non-Hodžkin limfom
 • Hemofilija
 • Trombocitopenija
 • Trombocitoza
 • Idiopatska trombocitopenijska purpura
 • Multipli mijelom
 • Mijelodisplastični sindrom
 • Trombotička trombocitopenijska purpura
 • Fon Vilebrandova bolest
 • Diseminovana intravskularna koagulacija