img-lang +381 11 309 1000 Pretraga po simptomima

Pulmologija / pneumoftiziologija

Najčešći simptomi

 • Iskašljavanje krvi
 • Otežano disanje
 • Gušenje
 • Nedostatak vazduha
 • Sviranje u grudima
 • Kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja)
 • Bol, stezanje ili pritisak u grudima
 • Nesvestica
 • Vrtoglavica
 • Hronična produkcija šlajma
 • Kratak dah
 • Malaksalost

Najčešće dijagnoze

 • Povišena temperatura
 • Akutni bronhitis
 • Upala pluća (pneumonija)
 • Hronična opstruktivna bolest pluća
 • Emfizem
 • Rak pluća
 • Tuberkuloza
 • Plućna hipertenzija
 • Plućna fibroza
 • Plućni edem
 • Akutni respiratorni distres sindrom
 • Pneumokonioza
 • Intersticijalna bolest pluća
 • Sarkoidoza
 • Idiopatska plućna fibroza
 • Astma
 • Cistčna fibroza