maksilofacijalni hirurg

Dr Aleksandar Oroz

no profile

maksilofacijalni hirurg

Dr Aleksandar Oroz

Radno iskustvo:

 • Bel Medic
 • 2004. Sluzba za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, KBC Zemun
 • 2001. Zdravstveni Centa Sveti Luka Smederevo

Obrazovanje:

 • 2001. specijalista maksilofacijalne hirurgije, Klinika za maksilofacijanu hirurgiju Beograd
 • doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • doktor stomatologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd

U Bel Medicu radi:

 • Specijalističke preglede orofacijalne i maksilofacijalne regijeglave lica,vilica i vrata.
 • Dijagnostika : invazivne hiru[ke dijagnosti;ke procedure (hirur[ka i iglena biospija tumorskih promena vrata)
 • Operativne procedure : hirurgija glave lica vilica i vrata
 • hirurgija pljuvacnih zlezda
 • korektivna hirurgija urodjenih anomalija lica,vilica i vrata
 • estetska hirurgija lica i vrata

Strani jezici: engleski

Dostignuća i priznanja:

 • 2013. Načelnik slušbe za ORL i maksilofacijalnu hirurgiju, KBC Zemun
 • 2010. Primarijus
 • 2006. Šef odeljenja maksilofacijane hirurgije, KBC Zemun

Publikacije

 • objavila preko 30 strucnih radova kao autor i koautor u domaćim i inostranim casopisima
 • u procesu odbrane doktorske disertacije iz Klinicke i eksperimentalne hirurgije
 • mentor za lekare na specijalizaciji kao i doktore stomatllogije na obaveznom lekarskom stazu

Posebna sfera interesovanja:

 • Onkološka hirurgija usne duplje lica vilica i vrata
 • hirurgija pljuvacnih zlezda
 • estetska hirurgija lica, vilica i vrata

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.