psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

no profile

psihijatar

Dr Aleksandar Plašić

Radno mesto

-      Bel Medic

1998.   načelnik  ambulantno polikliničke službe sa dnevnom bolnicom, Dispanzer za  zavisnike od droga, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

Obrazovanje

Student Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Kragujevcu, smer neuronauke

2005.  Specijalizacija iz psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

1998. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Publikacije

Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima

Priručnici:  Sve o savetovalištu za bolesti zavisnosti (Stručni tim savetovališta  za  psihoaktivne supstance i organizacija službi)

Druge aktivnosti 

Predavač u edukativnim i preventivnim programima o bolestima zavisnosti

Profesionalna članstva 

Član Društva adiktologa Srbije

Posebna interesovanja

Bolesti zavisnosti (opijatska zavisnost, alkoholizam, tabletomanije...), anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja

U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede  ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, detoksikacione procedure  (buprenorfinom, simptomatskom terapijom), terapiju održavanja  buprenorfinom


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.