specijalista dečje i subspecijalista vaskularne hirurgije

Doc. dr Aleksandar Sretenović

 Aleksandar Sretenović

specijalista dečje i subspecijalista vaskularne hirurgije

Doc. dr Aleksandar Sretenović

Radno iskustvo

    –      Bel Medic

1992.  Načelnik „I“ odeljenja Univerzitetske dečje klinike, Univerzitetska Dečja klinika Tiršova, Beograd


Obrazovanje

•     2011. Doktorska disertacija „Procena efikasnosti hirurškog lečenja kod  dece sa ekstrahepatičnom portnom hipertenzijom” , Medicinski fakultet ,  Univerzitet u Beogradu.

•    2006. Subspecijalistički rad iz  vaskularne hirurgije „Dekompresivni šantovi u lečenju prehepatične  portne hipertenzije kod dece”, Medicinski fakultet, Univerzitet u  Beogradu.

•    2001-2002. Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

•    1998. Magistarski rad „Uloga kolostome u lečenju anorektalnih malformacija”.  Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

•    1996. Specijalistički ispit iz dečije hirurgije.

•    1992. Specijalizacija iz dečije hirurgije.

•    1985-1990. Medicinski fakultet univerzitet u Beogradu (srednja ocena 9.07)


Akademsko zvanje

Asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu (Katedra hirurgije sa anesteziologijom - Dečja hirurgija).

Sekretar katedre za dečju hirurgiju od 2010. godine.


Jezici

Engleski


Stručna  usavršavanja

•     2011 - Predavač po pozivu na „International symposium of pediatric  surgery“, Obergurgl, Austria.  Predavanje  pod nazivom  „Warren  shunt  combined with partial  splenectomy  in children with extra-hepatic   portal hypertension, massive splenomegaly and severe hypersplenism”.

•    2009.  -  Šestomesečni boravak u  „Ospedali Riuniti  di Bergamo“ (Italija), na edukaciji za transplantaciju jetre kod dece.

•    2008. - Završen kurs iz laparoskopske hirurgije, JUEH.

•     2004. - Trodnevni intenzivni kurs o tretmanu anorektalnih anomalija kod  dece: „Three-day intensive workshop and teaching course of treatment of  anorectal anomalies”, kojim je rukovodio Prof dr Alberto Peña.

•    Decembar 2002. - februar 2003. godine -  Children's hospital, San Diego (SAD)

•     2000. godina - jednomesečni boravak na odeljenju abdominalne i  neonatalne hirurgije kod Prof Lewis-a Spitza, Hospital fo Sick Children,  London, UK.

•    1995. godina - tromesečni boravak na odeljenju  abdominalne hirurgije kod Prof Umesh Pathil-a, Siracuse University, New  York (SAD).


Stručne publikacije

Autor preko  90 radova u časopisima, nacionalnim i internacionalnim kongresima.  Koautor udžbenika „Dečja hirurška propedevtika“, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu, 2010.


Profesionalna članstva

•    Srpsko lekarsko društvo

•    Udruženje za vaskularnu medicinu Srbije

•    Udruženje pedijatara Srbije

•    Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju - JUEH

•    Evropsko udruženje dečjih hirurga (EUPSA)

•    Član " International Society of Paediatric Oncology" - Liver tumor studies

•    Član republičke stručne komisije za transplantaciju jetre


Posebna interesovanja

•    Dečja abdominalna i vaskularna  hirurgija

•    Gastroezofagealna refluksna bolest kod dece

•    Inflamatorne bolesti creva

•    Bolesti jetre i žučnih puteva kod dece

•    Portna hipertenzija


U Belmedic-u može obavljati:

Konsultativne  preglede iz domena opšte dečje i dečje vaskularne hirurgije ambulantnih  i hospitalizovanih pacijenata.  Hirurgija urodjenih anomalija  preponskog kanala ( preponske kile, hidrocele, nespušteni testisi..),  varikocela, fimoza, upala slepog creva, lečenje zatvora kod dece,  analnih abscesa, fisura. Manje hirurške intervencije u lokalnoj  anesteziji . Vaskularni pristupi za hemodijalizu kod dece i odraslih.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.