radiolog

Dr Aleksandra Jarić

no profile

radiolog

Dr Aleksandra Jarić

Radno iskustvo:
   -   Bel Medic
2012. - 2014.  - Nacionalni koordinator za skrining raka dojke u sklopu  projekta  „Podrška ranom otkrivanju  raka dojke, grlića materice i raka debeleog  creva“ , finansiran od starne EU, preko delegacije EU u Srbiji, iz  pristupnih fondova EU za Republiku Srbiju
2000. - Institut za inkologiju i radiologiju Srbije , odeljenje za radiološku dijagnostiku dojke

Obrazovanje:
Doktorske studije iz oblasti inkologije -završna godina
Specijalizacija iz radiologije na Med. Fak Univ. u Beogradu
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Treća Beogradka Gimnazija, Beograd -priprodno matematički smer
Osnovna škola Sava Kovačević, Beograd

Strani jezici:
Engleski
Francuski

Posebna sfera interesovanja:
Dijagnostika i invazivna dijagnostika dojke, biopsije dojki pod kontrolom ultrazvuka
Steroetaksične perkutane  biopsije dojki pod kontrolom  mamografije , magnetne rezonancije

U Bel Medicu radi:
mamografija, ultrazvuk dojki, magnetna rezonancija dojki


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.