neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar

no profile

neurolog

Dr sci. med. Aleksandra Kačar

Radno iskustvo

   -   Bel Medic

    -  Šef  kabineta za elektromioneurografiju (EMG) i rukovodilac kabineta za  evocirane potencijale (EP), Klinika za neurologiju, Klinički Centar  Srbije

Obrazovanje

2013.  Doktorska disertacija, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

2003.  Magisterijum, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

1998.  Specijalistički staž, Institut za neurologiju, Klinički Centar Srbije

1993.  Doktor medicine, Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici

Engleski

Slovenački

Italijanski  (bazični nivo)

Nagrade i druge aktivnosti

- 2005/2006  Edukacija iz elektromioneurografije - Institut za neurologiju, KCS

- 2004/2005  Boravak na odeljenju kliničke neurofiziologije, Klinični Centar Ljubljana,

6 nedelja boravka u svojstvu kliničkog posmatrača na odeljenju kliničkih neuronauka, King's College, London, UK

-  5 meseci boravka u svojstvu kliničkog istraživača na odeljenju za  ispitivanje motorike i nevoljnih pokreta , The National Hospital for  Neurology and Neurosurgery , London, UK

- Edukacija na kursu EMG i neurografija u kliničkoj neurofiziologiji perifernog nervnog sistema, Upsala, Švedska

Profesionalna članstva

Svetska neurološka federacija (WFN)

Svetska federacija neuroloških društava (EFNS)

Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije

Srpsko udruženje za periferni nervni sistem

Neurološka sekcija Srpskog Lekarskog Društva

Publikacije:

10 radova u SSCI listi, indeks citiranosti - 196.

Pogledajte Pub Med listing publikacija

Posebna interesovanja

Elektromioneurografija, Evocirani potencijali, transkraijalna magnetna stimulacije, kontrola motorike, polineuropatije.

U Bel Medic-u može obavljati:

Neurološke preglede, EMNG preglede.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.