pedijatar pulmolog

Dr Aleksandra Vukov

 Aleksandra Vukov

pedijatar pulmolog

Dr Aleksandra Vukov

Radno iskustvo:

2014.  pedijatar pulmolog, Bel Medic
2006.  specijalista pedijatrije,  Dom zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pecinci
1997.  doktor opšte medicine, Dom zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pecinci
Od 2006. do 2014. u Domu zdravlja ‘’Dr Dragan Funduk’’ Pecinci,specijalista pedijatrije.

Obrazovanje:

2017. Subspecijalizacija iz dečje pulmologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006.  Specijalizacija iz pedijatrije, specijalistički obavila na Institutu za  majku i dete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici, Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
         Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Specijalistički staž iz pedijatrije na Institutu za majku i dete i u Univerzitetskoj dečjoj klinici.

U Bel Medic-u može obavljati:
Pregledi neonatusa, odojcadi, predškolske i školske dece do 18  godina, vakcinaciju, ortoskopske preglede. 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.