pedijatar nefrolog

Prof. dr Amira Peco-Antić

 Amira Peco-Antić

pedijatar nefrolog

Prof. dr Amira Peco-Antić

Radno iskustvo
1995.  -    Bel Medic (konsultant od osnivanja)
1982.  Pedijatar, Nefrološko odelenje Univerzitetske dečje klinike, Beograd, Srbija
- Šef Centra za hemodijalizu Univerzitetske Dečje klinike u Beogradu
- Šef nefrološke službe Univerzitetske dečje klinike u Beogradu
1978.  Lekar na specijalizaciji iz pedijatrije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija
1976.  Lekar opšte prakse, Mostar, BiH

Obrazovanje
2003. Subspecijalista nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1994. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1985. Magistar kardiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982. Specijalista pedijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1975. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Akademsko napredovanje
2008. Redovni profesor za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2001. Vanredni profesor za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1995. Docent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
1989. Asistent za predmet pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Strani jezici
Engleski

Nagrade
2013. Povelja Srpskog lekarskog društva
2010.  Plaketa za poseban doprinos naučno-istraživačkom  radu u oblasti  medicinskih nauka, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije
2009. Plaketa Srpskog lekarskog društva

Publikacije
•  Od ukupno 424 rada (217 u celini i 207 u izvodu), sedamdeset osam (78)  autorskih i koautorskih radova koji su indeksirani u CC ili SCI.
• Dvadeset(20) poglavlja u knjigama, udžbenicima i praktikumima
• Tri (3) Poglavlja u monografijama
• Jedini autor monografije : Arterijska hipertenzija kod dece i adolescenata

Posebna sfera interesovanja:
Akutne i hronične bolesti bubrega kod dece, Arterijska hipertenzija, Poremećaji mokrenja kod dece


U Bel Medicu radi:
Specijalističke preglede


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.