lekar opšte medicine

Dr Ana Najdeski

no profile

lekar opšte medicine

Dr Ana Najdeski

Radno mesto / radno iskustvo:
Pripravnik Kliničkog centra Srbije, 2016-2017.
U BelMedic-u od 2017.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010-2016.

Strani jezici

  • Engleski
  • Francuski
  • Norveški

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.