specijalista higijene i ishrane

Dr Andrijana Ćulafić

no profile

specijalista higijene i ishrane

Dr Andrijana Ćulafić

Radno iskustvo

•    2013. - osnivač i dijetolog u Specijalističkoj ordinaciji iz oblasti higijene LILO

•    2006. - 2012. - specijalista higijene na Institutu za higijenu Sektora za preventivnu medicinu VMA

•    1999. - 2006. - Zavod za javno zdravlje Subotica

•    1995. - 1999. - Dom zdravlja Dr Hadži Janoš, Bačka Topola

Obrazovanje

•     2012. godina; subspecijalizacija iz oblasti ishrane zdravih i bolesnih  ljudi na Institutu za higijenu Sektora za preventivni medicinu VMA

•    2010. godina, master iz oblasti menadžmenta u zdravstvu

•    2003. godina; specijalizacija iz oblasti higijene na Institutu za higijenu Sektora za preventivni medicinu VMA

•    1995. godina; Medicinski fakultet Novi Sad

•    srednja škola prirodno-matematičkog smera, smer pomoćni istraživač i fizici u Bačkoj Topoli

Strani jezici

Engleski, mađarski

Oblasti rada

•    medicinska nutritivna terapija zdravih i bolesnih ljudi

•     uvođenje sistema menadžmenta za kvalitet (ISO 9000), zaštitu životne  sredine (ISO 14000), bezbednost i zaštitu na radu (ISO 18000),  bezbednost hrane (ISO 22000).  

Profesionalna članstva

SLD

Društvo za ishranu Srbije

Udruženje za medicinu sporta Srbije


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.