radiolog

Prim. dr sci. med. Biljana Georgievski-Brkić

no profile

radiolog

Prim. dr sci. med. Biljana Georgievski-Brkić

Radno iskustvo

Specijalna bolnica „Sveti Sava“ :

 • opšti lekarski staž 1997. - 1998.
 • klinički lekar 1998. - 2000.
 • lekar na specijalizaciji 2001. - 2005.
 • specijalista radiologije 2005.
 • Načelnik radiologije od jula 2007. i dalje


U Bel Medicu radi:
CT i MR dijagnostika u neuroradiologiji: standardni pregledi glave, kičmenog stuba, angiografije glave i vrata

Strani jezici
Engleski 

Obrazovanje

 • Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, maj  1997.
 • Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 2005.
 • Fellowship I-iz oblasti neuroradiologije- novembar/decembar 2005. God, SAD , Chicago, Univerzitet  Chigaco Illinois, Neuroradiology Department
 • Fellowship II iz oblasti  neuroradiologije-oktobar 2009/januar 2010.god, SAD , Chicago,  Univerzitet  Chigaco Illinois, Neuroradiology Department
 • Doktor nauka, Doktorske studije kliničke medicine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu-decembar 2015
 • Primarijus - jul 2016.
 • Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu iz oblasti radiologije - izbor u zvanje januar 2018.


Posebna sfera interesovanja
Napredene tehnike u neuroradiologiji: CT/MR perfuzije i MR spektroskopije

Dostignuća i priznanja

Autor i koautor 7 radova na SCI listi, 2 rada u časopisu nacionalnog značaja

Predavanja  po pozivu  :

 • Škola Doplera MAV i TCD-a u organizaciji Bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu,
 • CT škola u Novom Sadu,
 • Škola Neuroradiologije u Beogradu,
 • Neuroradiološki Kongres Srbije u Beogradu,
 • Neurološki Kongres Srbije,  
 • Kongres Radiologa Srbije,
 • Kongres radioloških tehničara  i  tehničara nuklearne medicine Srbije.


U organizacionom odboru:

 • prvog i drugog edukativnog kursa sa međunarodnimu učešćem na temu „Neurodijagnostika i terapija akutnog moždanog udara“  u Beogradu april 2009. i 2012.;
 • IV škole neuroradiologije u Beogradu,  jun 2017.;
 • Nacionalnog kongresa sa međunarodnim učešćem na temu „Dijagnostika i terapija akutnog ishemijskog moždanog  udara“ , Beograd, oktobar 2017.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.