estetski i plastični hirurg

Prof. dr Boban Đorđević

no profile

estetski i plastični hirurg

Prof. dr Boban Đorđević

Radno iskustvo:

 • Bel Medic
 • 2007. Načelnik Odeljenja za opekotine Klinike
 • 2007. Docent VMA na predmetu Plastična hirurgija
 • 2001 - 2007. Asistent VMA na predmetu Plastična hirurgija
 • 1999 - 2007. Lekar na Odeljenju u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA
 • 1998 - 1999. Lekar na Odeljenju u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
 • 1993 - 1998. Lekar na specijalizaciji u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
 • 1992 - 1995. Asistent na predmetu Anatomija na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Obrazovanje:

 • 2006. Doktor medicinskih nauka VMA
 • 1998. Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije Medicinski fakultet Beograd
 • 1997. Magistar medicinskih nauka Medicinski fakultet Beograd
 • 1987 - 1992. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Stipendije i nagrade:

 • 1993 - 1994. Stipendija Ministarstva za nauku i tehnologiju i Ministarstva za zdravlje Republike Srbije

Stručna usavršavanja:

 • 2006. Oblast - traumatologija, torakalna i opšta hirurgija, Ullevaal University Hospital, Oslo (Norveška)
 • 2004. Oblast - mikrohirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, Second Military Medical University of Chinese People’s Liberation Army, Šangaj (Kina)

Predmeti edukacije:

 • 2011. IX RAPS - Recent advances in plastic surgery, Klinika „Galathea“, Beograd
 • 2011. 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Bucharest (Romania)
 • 2010. 25th Congress of the international College for maxillofacial surgery
 • 2010. ESPRAS European appointed National Congress, 10th SRBPRAS Congress, Belgrade
 • 2010. The 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, Solun (Grčka)
 • 2009. MBC Instructional Course, MMA, Belgrade
 • 2008. Seminar „Aktuelni stavovi o rekonstrukciji dojke“: član Programskog i Organizacionog odbora, (Ministarstvo nauke Republike Srbije, Medicinski fakultet Niš, KBC Niš, Klinika za plastičnu hirurgiju Niš)
 • 2007. R.A.P.S. Recent Advances in Plastic Surgery, Klinika „Galathea“, Beograd
 • 2007. Seminar kontinuirane medicinske edukacije, MPC- Joint arthroplasty with silastic implants and other surgical procedures in rheumatoid hand, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • 2007. Simpozijum, Lečenje melanoma i malignih bolesti parenhimatoznih organa gornjeg abdomena, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
 • 2007. The 12th Congress of Balkan Military Medical Committee, Poiana Brasov (Romania)
 • 2006. R.A.P.S. Recent Advances in Plastic Surgery, Klinika „Galathea“, Beograd
 • 2006. Seminar kontinuirane medicinske edukacije, Surgical treatment of spastic hand, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • 2006. The 11th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens (Greece)
 • 2006. Simpozijum, Lečenje metastatske bolesti, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
 • 2005. ISAPS Instrukcioni kurs Sveti Stefan, Srbija i Crna Gora
 • 2005. Simpozijum, Rak dojke, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
 • 2005. Simpozijum, Sarkomi mekih tkiva, Udruženje onkoloških hirurga Srbije, Beograd
 • 1995. Simpozijum o hirurgiji dojke, Budimpešta (Mađarska)

Profesionalna članstva:

Blagajnik je SRBPRAS-a, nacionalni delegat BAPRAS-a, nacionalni sekretar MBC i član drugih međunarodnih strukovnih udruženja: ESPRAS, IPRAS, ISAPS, EURAPS, European Association of Plastic Sureons, Mediteranian Council for Burns and Fire Desasters I WSRM, World Society for Reconstructive Microsurgery

Stručni radovi i knjige:

 • Autor je više od 100 stručnih radova iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, hirurgije urođenih anomalija, hirurgije šake, estetske hirurgije i opekotina.
 • Knjige: “Dinamička korekcija kongenitalnih blefaroptoza”, Zadužbina Andrejević, 2007. g., Beograd

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.