anesteziolog

Dr Bojan Lukić

 Bojan Lukić

anesteziolog

Dr Bojan Lukić

Radno iskustvo

 • Specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom položio decembra 1994 godine.
 • Od januara 1995 do novembra 1997 zaposlen u Kliničkom Centru Srbije ( prva hirurška, druga hirurška GAK Višegradska)
 • Od novembra 1997 i dalje zaposlen u KBC Dr Dragiša Mišović na Klinici za anesteziju i reanimatologiju
 • Ugovorom o delu  (po pozivu) zapošljen u
 • -MSB V. Stepe 232
 • -Belprimeclinic Ohridska
 • -Bel Medic Koste Jovanovića

U Bel Medicu radi:

 • Opšta intubaciona anestezija,
 • Regionalna anestezija (spinalna epiduralna),
 • Ambulantna-kratkotrajna intravenska anestezija u gasatroenterologiji (kolonoskopije)
 • Reanimatolog i jedinici intenzivne nege

Strani jezici: engleski, ruski, norveski

Obrazovanje:

 • Medicinski Fakultet Nis ( diplomirao 1989 godine)
 • Specijalizacija anestezije sa reanimatologijom Medicinski Fakultet u Beogradu ( položio sapecijalistički ispit 1994 godine)

Posebna sfera interesovanja:

 • Ambulantna anestezija ( kolonoskopije, gastroskopije, cistoskopije, ureterorenoskopije, litotripsije, curettage, biopsije PVU)
 • Obstetricijska anestezija – bezbolni porođaj, carski rezovi, postpartalna manualna revizija uterusa, postpartalna episioraphia.
 • Anestezija u estetskoj hirurgiji
 • Anestezija u ORL i maksilofacijalnoj hiurgiji
 • Dečija anestezija ( kraći operativni zahvati tipa tonzilektomija i adenoidectomija).

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.