otorinolaringolog

Ass. dr Bojan Pavlović

 Bojan Pavlović

otorinolaringolog

Ass. dr Bojan Pavlović

Radno iskustvo:

 • Bel Medic
 • Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 2002.godine.
 • Asistent na katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2011.godine.

U Bel Medicu radi:

Specijalističke preglede i dijagnostiku, endoskopske preglede nosa, otorinolaringološke operacije

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet u Beogradu 2001.godine.
 • Specijalizacija iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.godine.
 • Magisterijum iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2009.godine.

Posebna sfera interesovanja:

 • ORL bolesti kod dece, bolesti nosa i paranazalnih sinusa,
 • endoskopske operacije nosa i sinusa.

Dostignuća i priznanja:

 • Autor i koautor više radova indeksiranih u CC i MedLine.
 • Sekretar ORL sekcije Srpskog lekarskog drustva od 2008. do 2015.godine.
 • Sekretar Udruženja otorinolaringologa Srbije od 2015.godine.

Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.