opšti hirurg

Prof. Dr Boško Milev

no profile

opšti hirurg

Prof. Dr Boško Milev

Obrazovanje

 • 2015. Doktor  medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 • 2000. Specijalista opšte hirurgije, Vojnomedicinska akamedija (VMA), Beograd
 • 1993. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Akademsko napredovanje

 • 1995. Asistent, katedra histologije sa embriologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Radno iskustvo

 • 2012. opšti hirurg, Vojnomedicinska akamedija (VMA), Beograd
 • 2007. Načelnik kabineta za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Vojnomedicinska akamedija (VMA), Beograd
 • 2005. Lekar na odeljenju za kolorektalnu hirurgiju, Vojnomedicinska akamedija (VMA), Beograd
 • 2000. Lekar u Kabinetu za opštu I vaskularnu hirurgiju, Vojnomedicinska akamedija (VMA), Beograd
 • 1996. Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, Vojnomedicinska akamedija (VMA), Beograd

Stručno usavršavanje

 • 2015. Networks in Anesthesiology and Surgery, Madrid, Spain
 • 2015. Kurs iz laparoskopske hirurgije kolorektuma, Amsterdam, Holandija
 • 2010. Usavršavanje iz oblasti digestivne I kolorektalne hirurgije, National Cancer Center, Tokio, Japan
 • 2009. Taktički i trauma kurs za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama, Sessvollmoen, Ulleval Hospital, Оslо
 • 2009. Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije I Ministarstva odbrane Republike Srbije upućen kao član prvog srpskog hirurškog tima u misiju UN – МINURCAT u Africi (Čad i centralnoafrička republika)
 • 2008. Upotreba intraoperativne gama sonde EUROPROBE System II radi mapiranja I biopsije stražarećeg limfnog čvora „sentinel nodes biopsy kod bolesnika sa karcinom dojke, Institute Gustave Roussy, Villejuif, Pariz, Francuska
 • 2007. Taktički i trauma kurs za učešće u međunarodnim mirovnim operacijama, Sessvollmoen, Ulleval Hospital, Оslо
 • 2007. Kurs laparoskopskog rešavanja ventralnih kila, NIš
 • 2007. Kurs zbrinjavanja masovnih povreda, Minhen, Nemačka
 • 2007. Kurs-lečenje I nega komplikovanih bolesnika sa stomom, Društvo koloproktologa Srbije
 • 2005. Instruktor iz oblasti laparoskopske hirurgije
 • 1994/95. Škola ultrazvuka

Profesionalna članstva

 • Nacionalno laparoskopsko udruženje
 • Udruženje koloproktologa Srbije
 • Udruženje hirurga i gastroenterologa Srbije
 • Udruženje onkoloških hirurga Srbije
 • Lekarska komora Srbije
 • Hirurška sekcija SLD

Publikacije

Autor i koautor 50 radova

Nagrade

 • Medalja Republike Srbije sa učešćem u mirovnoj operaciji UN МINURCAT u Africi
 • Medalja “Vladan Đorđević” za naročiti doprinos I uspeh u hirurgiji
 • UN medalja za učešće u mirovnoj operaciji
 • Medalja Kraljevine Norveške

Copyright by Bel Medic 2017. All rights reserved.