opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Božina Radević

 Božina Radević

opšti i vaskularni hirurg

Prof. dr Božina Radević

Radno iskustvo

     -        Bel Medic

1995 -  2003.  Rukovodilac programa transplantacije u IKVB Dedinje, organizator  stručnog programa i realizator prvih transplantacija jetre od kadavera i  živog davaoca.

1996 - 2000.  Direktor hirurške klinike IKVB Dedinje

1989 - 1993.  Direktor hirurške klinike Kliničkog centra Tuzla


Obrazovanje

1977.    Doktor medicinskih nauka, eksperimentalno klinička studija rađena u  Institutu u Pragu, Mentor Prof.dr. Libor Hejhal, Odbrana u Sarajevu

1977.   Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije, Institut kliničke i eksperimentalne medicine, Prag, Češka

1970.   Specijalizacija opšte hirurgije, VMA, Beograd

1962.   Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Akademsko napredovanje

1998 - 2003. Redovni profesor hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beograd i šef nastavne baze hirurgije IKVB Dedinje.

1985.  Redovni profesor hirurgije i šef katedre hirurgije, Medicinski fakultet u Tuzli


Stručna usavršavanja

1995.  Hanover transplantacija jetre

1989 - 1990.  Houston Texas heart Institut

1988 - 1989.  Oxford John Radclife Hospital

1975 - 1977.  IKEM Prag


Oblasti dugogodišnjih aktivnosti:

Vaskularna  hirurgija/ oboljenja arterija i vena/ Karotidne, vertebralne,  podključne arterije i glomus tumor. Descedentna grudna i trbušna aorta,  arterije trbušnih organa i arterije nogu. Operacije na veni kavi i  venama nogu. Medikamentozno lečenje, tromboza vena i nekih bolesti  arterija. Pristupi za dijalizu.

Hirurgija jetre, žučnih puteva i krvnih sudova i transplantacija jetre. Hirurgija portne hipertenzije portno sistemski šant.

Hirurgija pankreasa i slezine, i endokrinih žlezda.

Hirurgija retroperitoneuma.


Publikacije:

Autor  3 knjige, koautor u 5 knjiga, više od 200 radova objavljenih u domaćim i  stranim časopisima. Mentor za 8 doktorskih disertacija, 9 magistratura i  subspecijalizacija


Profesionalna članstva:

Član nekoliko domaćih i inostranih profesionalnih specijalističkih i subspecijalističkih udruženja.


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.