specijalista opšte medicine

Prim. dr Danica Salaški

 Danica Salaški

specijalista opšte medicine

Prim. dr Danica Salaški

Radno iskustvo
•    Bel Medic
•    19 godina  rada u ambulanti i na terenu (neodložna, hitna pomoć i kućno lečenje) na  primarnom nivou zdravstvene zaštite, Dom zdravlja);
•    rad u Iraku na zdravstvenoj zaštiti radnika u građevinskom kampu;
•    direktor Doma zdravlja Zemun;
•    lokalni koordinator na projektu ``Razvoj zdravstva Srbije``, za oblast akreditacija zdravstvenih ustanova;
•    izrada medicinskog dela fajla za registraciju lekova u Centru za naučno istraživački razvoj Galenika a.d.;
•    u RFZO:pomoćnik direktora  Sektora za ugovaranje, direktor Sektora za zdravstvenu zaštitu, Savetnika direktora RFZO;

Obrazovanje
•    2001. Primarijus
•    1993. Specijalizacija opšte medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
•    1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dodatna edukacija
•    Brojna stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu

Strani jezici
•    Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.