specijalista opšte medicine

Prim. dr Danica Salaški

 Danica Salaški

specijalista opšte medicine

Prim. dr Danica Salaški

U opštoj bolnici Bel Medic obavlja:


Radno mesto / Radno iskustvo

Bel Medic

19 godina  rada u ambulanti i na terenu (neodložna, hitna pomoć i kućno lečenje) na  primarnom nivou zdravstvene zaštite, Dom zdravlja);

Rad u Iraku na zdravstvenoj zaštiti radnika u građevinskom kampu;

Direktor Doma zdravlja Zemun;

Lokalni koordinator na projektu ``Razvoj zdravstva Srbije``, za oblast akreditacija zdravstvenih ustanova;

Izrada medicinskog dela fajla za registraciju lekova u Centru za naučno istraživački razvoj Galenika a.d.;

U RFZO:pomoćnik direktora  Sektora za ugovaranje, direktor Sektora za zdravstvenu zaštitu, Savetnika direktora RFZO;

Obrazovanje:

2001. Primarijus

1993. Specijalizacija opšte medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Brojna stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu

Strani jezici:

•    Engleski jezik


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.