internista endokrinolog

Ass. dr Danica Stamenković Pejković

 Danica Stamenković Pejković

internista endokrinolog

Ass. dr Danica Stamenković Pejković

Radno iskustvo
2015. - Bel Medic
1998. -  Odeljenje za gojaznost, metaboličke i reproduktivne poremećaje, Klinika  za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Klinički centar  Srbije

Obrazovanje
2015. Subspecijalizacija iz endokrinologije
2003. Specijalizacija iz interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2003. Magisterijum iz endokrinologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1997. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Strani jezici
Engleski

U Bel Medicu radi:
Specijalističke preglede

Dostignuća i priznanja:
1. ORIGINALNI RADOVI IN EXTENSO U ČASOPISIMA SA JCR LISTE - 6
2. RADOVI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U SCIENCE CITATION INDEX Expanded (SCIe), bez IF - 1
3. RADOVI U ČASOPISIMA INDEKSIRANIM U MEDLINE-u - 3
4. CEO RAD U ČASOPISIMA KOJI NISU INDEKSIRANI U GORE NAVEDENIM BAZAMA PODATAKA - 9
5. CEO RAD U ZBORNIKU SA MEĐUNARODNOG SKUPA - 2
6. IZVOD SA NACIONALNOG SKUPA - 5
7. IZVOD SA MEĐUNARODNOG SKUPA - 72
8. POGLAVLJA U UDŽBENICIMA, PRAKTIKUMIMA - 6


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.