internista hematolog

Ass. dr Darko Antić

 Darko Antić

internista hematolog

Ass. dr Darko Antić

Radno iskustvo

  –    Bel Medic

Šef intenzivne nege, Centar za Limfome, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije

Asistent na katedri Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

Obrazovanje

2010. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2009. Subspecijalista hematolog, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2006. Specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2004. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2001. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu


Strani jezici

Engleski


Publikacije

Autor je i koautor u preko 120 naučnih radova i nekoliko poglavlja u knjigama


Nagrade i druge aktivnosti

Pobednik  na konkursu „Klinička iskustva u lečenju od nekontrolisanog krvarenja  aktiviranim rekombinantnim faktorom VII (rVIIa)“ u Beogradu 2008.godine.

Nagrada  za najbolji istraživački rad na Petom sastanku mladih istraživača o  hroničnoj limfocitnoj leukemiji (5th Young Investigators meeting on CLL)  u Kelnu 2010.godine


Posebna interesovanja

Limfoproliferativne bolesti

Poremećaji hemostaze


Profesionalna članstva

Evropsko udruženje hematologa

Srpsko lekarsko društvo

Srpska limfomska grupa


U Bel Medic-u može obavljati:

Preglede svih pacijenata sa malignim i nemalignim hematološkim poremećajima I poremećajima hemostaze


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.