opšti hirurg

Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec

 Đorđe Bajec

opšti hirurg

Prof. dr sci. med. Đorđe Bajec

Radno iskustvo
2016.   -     Bel Medic
2012.     Načelnik VIII odeljenja Prve hirurške klinike, KCS
2008.     Direktor Kliničkog centra Srbije
2006.     Direktor Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović“
2001.     Direktor Centra za urgentnu hirurgiju UC KCS
2000.     Direktor Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije (KCS)
1994.     Šef hirurske ekipe Urgentnog centra (UC), Kliničkog centra Srbije
1991.     Šef odseka Intenzivne nege Prvog hirurškog odeljenja Centra za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra Srbije

Obrazovanje
1997.   Doktor medicinskih nauka, doktorska disertacija "Korelativni odnos  etapnog hirurškog lečenja, patoanatomskog supstrata i biohumoralnog  statusa kod akutnih nekrotičnih pankreatitisa", Medicinski fakultet  Univerziteta u Beogradu
1990.  Magistar medicinskih nauka,  magistarska teza „Komparacija kliničke slike, dijagnostickih metoda i  operativnih nalaza kod komplikacija akutnog pankreatitisa“, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu
1990.  Specijalista opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1982.  Doktor medicine, Medicinski fakultet u Univerziteta Beogradu

AKADEMSKO NAPREDOVANJE
2011.  Vanredni profesor, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2006.  Docent, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1998.  Klinički asistent, Katedra Opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Naučni radovi
Publikacije prof. dr Đorđa Bajeca možete pogledati na linku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bajec

Profesionalna udruženja
Udruženje za laparoskopsku hirurgiju Srbije

U BEL MEDIC-u OBAVLJA:
Sve operacije iz abdominalne hirurgije i barijatrijske hirurgije, preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.