specijalista fizikalne medicine

Dr Dragan Milović

 Dragan Milović

specijalista fizikalne medicine

Dr Dragan Milović

Radno iskustvo:

1992. - 2001. - lekar opšte  medicine u službama : medicine rada, opšte medicine, hitne službe i  terenskih ambulanti Doma Zdravlja u Lazarevcu.

2002. - 2013. - ambulanta sportske medicine u Sportsko-rekreativnom centru Kolubara u Lazarevcu,

Opis  poslova: periodični pregledi sportista svih uzrasta, zdravstveni nadzor  na treninzima i takmičenjima, savetodavna uloga u :odabiru sportske i  rekreativne aktivnosti, ishrani, zaštitnoj opremi, oporavku posle  povreda i bolesti. U saradnji sa fizioterapeutom: lečenje, primena  fizikalnih agenasa, kineziterapija i rehabilitacija sportista.  Kontinuirana saradnja sa trenerima 8 sportskih disciplina i profesorima  fizičke kulture u 6 osnovnih i 3 srednje škole u Opštini Lazarevac.

2005. - 2013. - dispanzer za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dom Zdravlja u Lazarevcu,

Opis  poslova: tretman povreda muskulo-skeletnog sistema: akutnih,  ponovljenih, hroničnih. Lečenje: medikamentima, suplementima, fizikalnim  agensima, izbor ortoza i steznika, kinezi-terapija, rehabilitacija i  konsultacija sa ortopedom, hirurgom, neurologom o intenzitetu daljih  aktivnosti pacijenta. Praćenje efekta korektivnih vežbi na smanjenje  deformiteta kičmenog stuba, grudnog koša i stopala kod dece. Tretman  neuroloških oboljenja, lečenje i rehabilitacija istih. Lečenje i  rehabilitacija zapaljenskih i degenerativnih oboljenja zglobova.

2007. - 2014. - lekar odbojkaškog kluba Lazarevac,

2002. - 2007. - lekar teniskog kluba Kolubara iz Lazarevca,

1998. - 2002. - lekar košarkaškog kluba Kolubara-Lazarevac,

1991. - 1993. - lekar fudbalskog kluba Kolubara iz Lazarevca.

Obrazovanje:

1991. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. - Specijalizacija iz Fizikalne medicine i rehabilitacije

Stručna usavršavanja:

-seminar za klubske lekare: Udruženje za medicinu sporta Srbije

-seminar: sportskomedicinski pregled: metodologija i preporuke: UMSS

-seminar - uloga sporta u rastu i razvoju dece: UMSS

-kurs: praktična sportska ishrana i suplementacija: UMSS

-kongresi medicine sporta i sportskih nauka:2003, 2005, 2008, 2010 i 2012.

Stručni članci:

-Časopis „SPORTSKA MEDICINA“, broj 3, 2005.god.

-Efekti glucosamine sulfata i flex-a-min complexa na parametre oporavka nakon

Dodatne veštine:

• kontinuirana medicinska edukacija iz akupunkture, od I-IV nivoa, 15.06.2008. na Medicinskom fakultetu u Beogradu,

• kurs iz kinezi-taping-a 14.04.2008.god. u Zavodu za protetiku i ortotiku Beograd.

Profesionalna članstva:

• Udruženje za medicinu sporta Srbije

• Srpsko lekarsko društvo-sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju              

Strani jezici: Engleski


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.