internista reumatolog

Prof. dr Dušan Stefanović

 Dušan Stefanović

internista reumatolog

Prof. dr Dušan Stefanović

Radno  iskustvo:
Bel Medic (konsultant)
1987. -  načelnik Klinike za reumatologiju i kliničku imunologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Obrazovanje:

2007.  subspecijalista reumatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1993.   doktor medicinskih nauka, doktorat na temu ,,Klinički značaj  imunoloških poremećaja u primarnom Sjogrenovom sindromu’’, Medicinski  fakultet Univerziteta u Beogradu
1987.  specijalista interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1981.  doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 

Akademsko napredovanje
2005.  Redovni profesor i šef katedre interne medicine, Vojnomedicinska akademija, Beograd
2005-2007. Koordinator centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Strani jezici 
Engleski

Stručna usavršavanja
2005.  Edukacioni kurs o  primeni magnetne rezonancije u reumatologiji, rukovodilac na nacionalnom  kongresu reumatologa Niška Banja
2003.  Reumatoidni arthritis-edukacioni kurs, rukovodilac na nacionalnom kongresu reumatologa, Novi Sad
1994.  Laboratorija za imunopatologiju univerzitet u Varšavi, Poljska

Profesionalna članstva
Udruženje reumatologa Srbije - član predsedništva
Reumatološka sekcija Srpskog lekarskog društva (SLD)
Sekcija imunologa SLD

Naučni radovi
Publikacije prof. dr Dušana Stefanovića možete pogledati na linku:

U Bel Medicu može obavljati :
Pregled interniste reumatologa, preglede ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.